Ett högt uppsatt mål!

Alla ska kunna få fiberbredband. Regeringen satte 2009 upp målet att år 2020 ska minst 90 % av Sveriges invånare ha tillgång till minst 100 Mbit/s och några år senare bättrade Region Skåne på målet till 95 % för länet. På Landskorna Energi har vi satt målet att 100 % av alla i kommunen ska få tillgång till fiberbredband senast 2018.

 

Ett av de bästa i landet

Landskrona Energis öppna stadsnät har redan tidigare rankats som ett av de bästa och mest utbyggda i landet. Utvecklingen går snabbt när det gäller det mesta som rör information, säkerhet och underhållning via internet. Allt fler streamar film, tv-serier och annan tv via nätet. I sociala medier skickas miljoner bilder och rörligt material, och hemmen i övrigt blir mer och mer uppkopplade och därmed beroende av snabbhet och säkra anslutningar.