Tillsammans ger vi energi till Landskrona stad

Vi är ett modernt energibolag med en tydlig vision och affärsidé. Just nu går utvecklingen med ljusets hastighet och våra verksamhetsområde växer snabbare än någonsin. Vi vill ha invånarnas och företagens fortsatta förtroende att  bygga en gemensam framtid för Landskrona stad.

Vår vision

Tillsammans är vi alltid i ledningen och bidrar till en smartare stad att leva och verka i.

Som Landskronabornas eget bolag driver vi  energi och kommunikationsfrågorna framåt i vår stad. Vi är det  lilla energibolaget med de stora ambitionerna, alltid i ledningen och på jakt efter nya lösningar som förenklar tillvaron och lyfter staden till nästa nivå.

Vår affärsidé

Med blicken mot framtiden och våra kunders behov skapar vi en trygg, säker och hållbar infrastruktur för el, värme och kommunikation.

Historia och nutid i förening

Så länge bolaget funnits har målsättningen varit glasklar: vi ska vara mer än bara en leverantör av energi. Idag förändras samhället i allt snabbare takt och kraven på klimatsmarta lösningar ökar. För att kunna möta efterfrågan behöver vi ha blicken mot horisonten och örat mot marken, nyfikna på förändringar och lyhörda för människors behov. 
Vi är blodomloppet som med vår infrastruktur får stadens hjärta att pulsera. Allt detta bygger på det vi dagligen arbetar med och planerar inför. Det handlar om att ge förutsättningar för egenproducerad energi, smartare styrning, laddbara lösningar och inte minst hela samhällets pågående digitalisering.

Tryggt och enkelt

En enklare och tryggare vardag för staden och dess invånare. Det vi arbetar med varje dag är att leverera energi- och kommunikationslösningar till stadens invånare och företag. Det är ett uppdrag vi trivs med och ett ansvar vi gärna axlar. Vår roll är att se till att vardagen blir både enklare och tryggare för Landskronaborna samtidigt som vi arbetar för att göra världen lite grönare och framtiden smartare.

Ständigt i rörelse och rustade för förändring

Här och nu står vi inför en rejäl utmaning: Hur ska vi hantera framtidens allt större krav på tillgänglighet och samtidigt drastiskt minska den negativa påverkan på miljö och människor?
Modern infrastruktur når inte bara fram till fastigheten utan sträcker sig till varje enskilt hushåll. Parallellt med vårt dagliga arbete bedriver vi en rad projekt där målet är att utveckla staden i en positiv och hållbar riktning. Det betyder också att vi är involverade i en rad spännande samarbeten utanför vårt uppdragsområde.
Med vår nya vision och affärsidé i sikte ska vi fortsätta utveckla nya lösningar som svar på de utmaningar hela samhället står inför.

Tillsammans för en smartare stad

Landskrona Energi är ett företag i framkant, där vi rustar tillsammans och hjälps åt att ta ett gemensamt ansvar. Och där vi alltid blickar framåt – det som är bra kan alltid förbättras. Som en kraft i staden blir vi en viktig förstärkning på resan där vi tillsammans ska göra Landskrona till en av landets bästa kommuner när det gäller energi, kommunikation och livskvalitet. Helt enkelt en trygg, attraktiv plats och en smartare stad att leva och verka i.