Anmäl först – gräv sedan

Ska du gräva behöver du först veta var ledningarna för el, fjärrvärme eller bredband finns. Boka därför en tid för ledningsanvisning, som utförs av oss, innan du påbörjar arbetet. 

Ledningsanvisning är kostnadsfri!

Boka tid via  Ledningskollen

Tänk på:

Beställ minst fyra arbetsdagar innan du behöver ledningsanvisning, så kan vi garantera att den blir gjord i tid. Ledningsanvisning/utsättning av ledningar görs under ordinarie arbetstid och är kostnadsfri.

Det är en fördel om beställaren har möjlighet att på plats ta del av information från vår personal när vi utför ledningsanvisningen. Informationen kan även gälla hur ledningar hanteras.

Maskinschaktning får inte utföras i ledningens närhet på så sätt att skada kan uppstå. Det minsta tillåtna avståndet för grävning intill ledning är 1 m. För högspänningsledningar kan vi kräva ett utökat säkerhetsavstånd och då informerar vi beställaren.

Ledningarnas exakta läge garanteras ej efter enbart kartunderlag - därför utför vi ledningsanvisning på plats.

Vilka Nät?

Inom Landskrona Energi elnätsområde markerar vi för:
• El med blå färg
• Fjärrvärme med lila färg
• Bredband/opto med grön färg eller med markeringspinnar på marken

Vi utför ledningsanvisning inom vårt eget elnätsområde, vilket i princip är centrala Landskrona. Utanför vårt elnätsområde (t ex Glumslöv, Häljarp, Asmundtorp) utförs endast ledningsvisning för fjärrvärme och bredband, då med ovan givna färgmarkeringar.

Ledningsanvisning är kostnadsfri!

Vad gör jag om något går fel?

Om du gräver utan att ha kontrollerat i förväg, riskerar du inte bara liv och hälsa, du blir även skadeståndsskyldig för eventuella reparationskostnader.

Vid allvarligare fall kan det bli tal om rättsliga åtgärder.

Felanmälan ska göras om:
• ledningen skadas
• ledning inte påträffas inom markerat område
• ledning påträffas i annat läge än markerat
• okända ledningar påträffas

Felanmälan görs dygnet runt på 0418-47 33 01.