Aktuella störningar

Driftstörningar i våra nät.

Vi jobbar kontinuerligt med underhåll av våra nät. Ibland händer det att vi måste stänga av el eller värme en stund. Kablar och ledningar behöver emellanåt bytas och nätet byggas om eller ut. Och ibland är det väder och vind som stör leveransen.

Oavsett orsak - så gör vi alltid allt vi kan för att avbrottet ska bli så kort och smidigt som möjligt.

Fjärrvärme

Vid AKUT driftstörning - felanmäl dygnet runt på tel. 0418-47 33 01
- Innan du ringer kan du kontrollera säkringen och cirkulationspumpen. Här är en enkel film som visar hur.

Utanför kontorstid (kl 16.00 - 08.00) kopplas du till en larmcentral som tar emot ditt samtal och ärende.

El 

Vid AKUT driftstörning - felanmäl dygnet runt på tel. 0418-47 33 01
- Innan du ringer kan du kontrollera dina säkringar. Har du fel på din egen anläggning (din sida elmätaren) så kontaktar du själv en elinstallatör direkt. 

Utanför kontorstid (kl 16.00 - 08.00) kopplas du till en larmcentral som tar emot ditt samtal och ärende.

Stadsnät

Upplever du problem med Internet, IPTV, IPTelefoni och KabelTV så kontaktar du din tjänsteleverantör, numret finns på senaste fakturan. Tjänsteleverantören kontaktar oss vid behov.

Gatubelysning

Om du märker att den offentliga gatubelysningen inte fungerar så gör du en felanmälan via mejl

Om du får avbrott

Planerade gräv- och installationsarbeten

Se även våra planerade gräv- och installationsarbeten.