Teckna avtal

Landskronaelen

Landskronaelen

juni

Fast avgift

31,25 kr/mån

Prisspecifikation

73,96 öre/kWh

Jämförpriser

Mitt boende
( kWh)
Ändra
92,71 öre/kWh
Lägenhet
(2000 kWh)
92,71 öre/kWh
Villa
(5000 kWh)
81,46 öre/kWh
Eluppvärmd villa
(20000 kWh)
75,83 öre/kWh

Prisspecifikation

El
59,17 öre/kWh
Moms
14,79 öre/kWh

Kostnaden för elnät ingår inte i priserna ovan. 

Inom Landskrona stad erbjuder vi vårt rörliga elavtal, Landskronaelen, som månad för månad följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen för elområde Malmö (SE4). Landskronaelen består av en årsavgift om 375 kr (inkl. moms) och ett rörligt elpris per kWh. Det rörliga elpriset baseras på energipriset plus påslag om 5,0 öre per kWh (inkl. moms). Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av innevarande månad plus tre (3) kalendermånader. På priset tillkommer gällande moms.

Den historiska prisutvecklingen kan du se här

Den person i hushållet som tecknar avtal om Landskronaelen måste vara den som står för elnätsavtalet. Avtal kan tecknas som tidigast tjugo (20) dagar och som senast sex (6) månader framåt i tiden. Om du vill att ditt avtal ska starta senare än sex (6) månader från dagens datum ber vi dig kontakta kundtjänst. 

När du som är konsument ingår i avtal på denna webbplats, gäller ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du har därför rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss om detta inom fjorton (14) kalenderdagar från den dag då avtalsbekräftelse kom dig tillhanda. 

Landskrona Energi Kraft AB orgnr: 556803-9225.

Gasverksgatan 2, Landskrona. 0418-473620. kundtjanst@landskronaenergi.se 

Här kan du läsa våra avtalsvillkor för Landskronaelen

Saknar du Bank Id? Klicka här, fyll i avtalet och skicka in. Portot är betalt!

Kunduppgifter

Ett elhandelsavtal kan endast tecknas av den person som står för elnätsavtalet. Informationen hittar du på din elnätsfaktura eller på mina sidor.

Tänkt på att du endast kan teckna elhandelsavtal för anläggningar som finns inom Landskrona stad.

Anläggningsuppgifter

Tänkt på att du endast kan teckna elhandelsavtal för anläggningar som finns inom Landskrona stad.

Kunden ger härmed Landskrona Energi Kraft AB (LEKAB), eller den LEKAB utser i sitt ställe, fullmakt att för kundens räkning administrera
leverantörsbytet och säga upp kundens befintliga elhandelsavtal, samt eventuellt avtal med förmedlingstjänst, för att hindra oönskade
avtalsbrott. Kunden ger LEKAB, eller den LEKAB utser i sitt ställe, även fullmakt att från kundens elnätsföretag inhämta aktuella
anläggningsuppgifter samt information om kundens nuvarande elhandelsbolag. Denna fullmakt är giltig fr.o.m. underskriftsdatum t.o.m.
två (2) veckor efter att leverantörsbytet är genomfört, dock längst sex (6) månader

Om du har kryssat i fullmaktsrutan behöver du inte fylla i detta fält, vi kollar med din nuvarande elhandlare när ditt avtal kan börja gälla. Annars, välj det datum som avtalet ska börja gälla, tidigast 20 dagar och senast 6 månader framåt i tiden. Om du vill teckna avtal längre fram än så, hör av dig till oss (länk till kundtjänst). Tänk på att kontrollera att det datum du anger inte överlappar med ditt nuvarande elhandelsavtal.

Områdes-ID finns på fakturan och är en bokstavskombination som består av 3 bokstäver, exempelvis LKA. Ett nätområde är ett geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion. Kunder till Landskorna Energis elnät har Områdes-ID LKA.

Anläggnings-ID finns på elnätsfakturan. Det börjar alltid med 735999 och innehåller 18 siffror.

Om du har fått en kampanjkod ska du ange den här för att ta del av kampanjen. Har du ingen kampanjkod lämnas fältet tomt.

Landskrona Energi Kraft AB i egenskap av personuppgiftsansvarig registrerar och behandlar dina personuppgifter med ändamålet att leverera våra tjänster, skicka fakturor samt i övrigt kunna fullfölja de lagkrav som ställs på vår verksamhet samt vårt ansvar som avtalspart. Du har rätt att få information om behandlingen, få uppgifterna rättade samt få regis­terutdrag. Mer information hittar du i vår integritets- och personuppgiftspolicy på www.landskronaenergi.se/gdpr eller genom att kontakta vår kundtjänst

Våra avtalsvillkor hittar du här

 

Signering

Valt avtal:

Namn*:
Personnummer*:
Mail*:
Telefon*:
Faktureringsadress*:
Postnummer*:
Ort*:

Accepterat fullmakt:
Avtalsstart*:
Snarast möjligt:
Områdes ID*:
Anläggnings ID*:
Anläggningsadress*:
Postnummer*:
Ort*:
Årsförbrukning kWh:
Kampanjkod:
Meddelande:
Accepterat lagring av personuppgifter:
Accepterat villkor:

Referensnummer:

Så signerar du ditt elhandelsavtal

Om du har bankid installerat på den här enheten - tryck på knappen "Signera med BankId på denna enheten", och följ instruktionerna.

Om du har bankid installerat på en annan enhet - tryck på knappen "Signera med BankId på annan enhet", och följ instruktionerna.

Kvittens

Din anmälan om att teckna avtal är mottagen. Genom att välja Landskronaelen är du med på vår resa att göra Landskrona till ett attraktivt  ställe att bo och verka i. Så fort vi har hanterat ditt ärende, återkommer vi med ett bekräftelsebrev via e-post inklusive ditt signerade elhandelsavtal med oss. Handläggningstiden kan variera eftersom information, i vissa fall, ska inhämtas från flera aktörer.

Valt avtal:

Namn*:
Personnummer*:
Mail*:
Telefon*:
Faktureringsadress*:
Postnummer*:
Ort*:

Accepterat fullmakt:
Avtalsstart*:
Snarast möjligt:
Områdes ID*:
Anläggnings ID*:
Anläggningsadress*:
Postnummer*:
Ort*:
Årsförbrukning kWh:
Kampanjkod:
Meddelande:
Accepterat lagring av personuppgifter:
Accepterat villkor:

Referensnummer:

Något gick galet