Service ingår i din avgift

Det är precis som med bilen – regelbunden service och skötsel ökar både livslängden, minimerar avbrott och ger en mer ekonomisk drift. Det finns en rad fördelar med service. Framför allt ger det er trygghet och visshet om att fjärrvärmecentralen går som den ska och producerar värme på bästa sätt.

I din avgift ingår även en självriskelimineringsförsäkring genom Sinfra. Du får också tillgång till fri telefonrådgivning om du har frågor om till exempel förbrukning eller optimering.

I ditt fjärrvärmeavtal ingår service av din fjärrvärmecentral vart tredje år.

Servicebesök sker områdesvis och under ordinarie arbetstid. Vi kontaktar dig när det är dags att komma till ditt område och du får då möjlighet att boka in ett kostnadsfritt servicebesök med en av våra servicetekniker. Servicebesök utanför angiven tid och serviceområdesperiod, ingår ej och debiteras enligt akutbesök.

Vad ingår i ett servicebesök?

  • Funktionskontroll av reglercentral, ställdon, ventiler, pumpar, växlare och expansionskärl.
  • Vid behov rengörs filter på primär/sekundär krets.
  • Utbyten av skadade eller förslitna delar. Offereras separat.
  • Avstämning med kunden.
  • Serviceprotokoll lämnas på utfört arbete eller åtgärdsförslag.

Har du frågor om service av din fjärrvärmecentral? 
Kontakta kundservice 0418-47 36 20

Nyheter år 2022

För år 2022 så inför vi två nyheter för dig som fjärrvärmekund:

Utökad garanti
För de kunder som idag har en äldre fjärrvärmecentral, och funderar på att byta, så ger vi en utökad garanti, från 2 till 5 år – vid utbyte av fjärrvärmecentral i Landskrona Energis regi.

Digital kontroll
Vi kommer även att införa en digital kontroll av fjärrvärmecentralen där vi bland annat genom returtemperaturen kan upptäcka fel i regleringen eller avvikande förbrukningsmönster. Den digitala kontrollen ger oss möjlighet att upptäcka tekniska fel i ett tidigt skede, och vid eventuella misstankar om fel kontaktar vi dig som kund för åtgärd.

För dig som kund
Du som är fjärrvärmekund hos oss, får ett brev från oss med mer information.

Se nyhet Service för våra privatkunder

Akutbesök

Inträffar ett akut fel på fjärrvärmecentralen ringer du och felanmäler detta på 0418-47 33 01. Vi svarar dygnet runt. Vid felanmälan åtar vi oss att senast inom ett (1) dygn utreda och om möjligt åtgärda felet.

Vi håller de vanligast förekomna reservdelarna i lager och kan då snabbt åtgärda fel eller byta ut ej fungerande komponenter på fjärrvärmecentralen. Eventuella materialkostnader tillkommer.

Akutbesök under ordinarie arbetstid mellan klockan 07.00-16.00 kostar 625 kr/timme inkl. moms. 

Akutbesök utöver ordinarie arbetstid kostar 825 kr/timme inkl. moms.

Servicebil kostar 125 kr/utkörning inkl. moms.