Service ingår i din avgift

Bor du i villa ingår ett kostnadsfritt servicebesök vartannat år i din avgift

 Ett servicebesök omfattar:

• Genomgång av reglerutrustning

• Kontroll av säkerhetsventiler

• Täthetskontroll

• Funktionskontroll av värmekrets

• Avluftning av cirkulationspump

• Inställningar och energirådgivning till kund

• Protokoll med eventuellt åtgärdsförslag

 

Akutbesök

Skulle du få ett akut fel på din fjärrvärmecentral, ring in din felanmälan på 0418-47 33 01. Vi svarar dygnet runt.
Vid felanmälan kommer en servicetekniker hem till dig och åtgärdar felet.

Akutbesök under ordinarie arbetstid mellan  klockan 07.00-16.00  kostar 625 kr/timme inkl. moms. 

Akutbesök utöver ordinarie arbetstid serviceavtal kostar 825 kr/timme inkl. moms.

Eventuella materialkostnader tillkommer.