Så här installerar vi din fjärrvärmecentral

  1. Lämna din intresseanmälan i formuläret längre ner på sidan.

  2. Ligger din fastighet på en gata där det finns fjärrvärme kan vi ansluta dig till det befintliga fjärrvärmenätet. Om nätet inte är utbyggt till ditt bostadsområde försöker vi få fler hushåll att ansluta sig och på så sätt möjliggöra en utbyggnad. Att din fastighet har ett vattenburetsystem är en förutsättning.

  3. Nästa steg är en in- och utvändig besiktning hemma hos dig för att gå igenom hur vi ska dra fjärrvärmen till ditt hus och var vi kan placera din central. Vill du ha hjälp med att ta bort din gamla värmeanläggning och forsla bort den tar du upp detta i offertförfrågan. Du får sedan en offert.
    Läs mer om anslutningsavgiften här.

  4. När du godkänt offerten fortlöper förberedelserna.

  5. Vi gräver från fjärrvärmeledningen i gatan in till den plats på din fastighet där fjärrvärmerören ska gå in. Rören som går in till ditt hus består av två fjärrvärmerör, fram- och returledning.
  6. Nu är det dags att installera din fjärrvärmecentral inne i fastigheten och koppla på värmen.
    Våra servicetekniker testar systemet och försäkrar sig om att allt fungerar som det ska. När arbetet är slutfört isolerar vi rören som går in till din husvägg och återställer markytan där vi har grävt.

Intresseanmälan fjärrvärme

Installation i egen regi

Landskrona Energi erbjuder en komplett lösning för fjärrvärme där vi ansvarar för installation av din fjärrvärmecentral. Om du väljer att anlita en egen installatör bör du vara medveten om att det finns en del krav som behöver uppfyllas. Här finner du viktig information om installation av en fjärrvärmecentral i egen regi. 

Föranmälan

För att installera en fjärrvärmecentral i Landskrona Energis fjärrvärmenät behöver du göra en föranmälan.
Blanketten hittar du här. Vi behöver även få information om den fjärrvärmecentral du valt i form av en körning.
Detta samt ett bevis på avlagt kompetensprov för lödning/svetsning ska skickas in minst två veckor före inkoppling. 
Dokumenten kan du skicka in via post till Landskrona Energi AB, Box 226, 26123  LANDSKRONA eller via mail till jan.axen@landskronaenergi.se. Vänligen märk med Fjärrvärme föranmälan.   

Anvisning för installation

Alla typer av installationer, nyanslutning, ändring eller utbyte av fjärrvärmecentraler ska följa Landskrona Energis installationsanvisningar. Gällande anvisningar hittar här

Provtryckning

Utförd installation godkänns och kontrolleras genom provtryckning. Provtryckningen får endast utföras av personal från Landskrona Energi. Du bokar tid för detta genom att skicka mail till jan.axen@landskronaenergi.se.