Fjärrvärme 40 år i Landskrona

I år firar vi att vi haft fjärrvärme 40 år i Landskrona. Starten var då Hotell Öresund och stadshuset delade på en oljepanna med en fjärrvärmeledning i mellan. Sen har det hänt grejer.

Istället för att köra in 400 oljetankbilar i staden varje år - så producerar vi nu gemensam fjärrvärme på bland annat Energiknuten, som via ledningar förs ut till villor och företag runt om i Landskrona.

Ett politiskt beslut år 1981 la grunden för den framtida fjärrvärmen. En fjärrvärmeanläggning och ett fjärrvärmenät skulle byggas. Från egna oljepannor i villor och gemensamma panncentraler på olika områden i Landskrona, bland annat på lasarettet och varvet, till ett gemensamt nät med fjärrvärme.
Med samarbete i fokus, och där olika aktörer har haft en betydande del genom åren.  

Hetvattencentralen (HVC) driftsattes 1983 och fjärrvärmenätet började byggas ut. Restvärme från industrier i Landskrona togs om hand i produktionen, och tre stora aktörer i Supra, Scan Dust och Boliden Bergsöe var med tidigt.

 

 

.

Från start till idag har vi i vår fjärrvärmeverksamhet tagit emot 3573 GWh restvärme genom våra samarbeten, vilket motsvarar uppvärmning av 238 000 st. villor. Ett smart sätt att ta tillvara på värme som annars hade gått till spillo.

Från 1987 och åren fram, fasades oljan ut efterhand och ersattes av mer miljövänliga alternativ som naturgas och biogas. År 1991 gjordes en större utbyggnad på Hetvattencentralen för att på ett så bra sätt som möjligt tillvarata och återvinna metanrik restgas från LSRs deponi och NSVAs rötningsanläggning.

I år är vår fjärrvärmeproduktion fossilbränslefri, vilket innebär att vi endast har återvunnet och förnybart bränsle, och att vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Vårt fjärrvärmenät sträcker sig idag från Häljarp i söder till Borstahusen i norr, med ledningar på 172,15 km. Dessutom har vi tillgång till Evita-ledningen i samarbete med Öresundskraft och Kraftringen, en fjärrvärmeledning från Helsingborg via Landskrona till Lund.

Det har varit en spännande resa, och mycket har hänt under 40 år. Vi har samlat några intressanta och roliga hållpunkter genom åren.

 

Mats

Mats är en av våra trygga kollegor som gör att vi stabilt och säkert levererar fjärrvärme. Vill du vet hur? Kika in.

Moa

Moa är en av våra grymma kollegor som gör att vi bygger ut fjärrvärme i nya och etablerade områden. Nyfiken? Kika in. 

Lars

Lars är en av våra trevliga kollegor som gör att vår fjärrvärme flödar på och håller rätt värme till kund. Vill du veta mer? Kika in.

1981

Starten för fjärrvärme i Landskrona var för 40 år sen. Det var Hotell Öresund och stadshuset som delade på en oljepanna med en fjärrvärmeledning i mellan. 1981 togs också beslutet att en fjärrvärmeanläggning skulle byggas, och ett fjärrvärmenät skulle byggas ut.

1983

Hetvattencentralen (HVC) vid Förrådsgatan driftsattes, och invigdes den 12 mars 1984. Nu började fjärrvärmenätet att byggas ut. Det som tidigare var små öar av gemensamma oljeeldade panncentraler, bands efterhand samman i ett gemensamt nät av fjärrvärme. Idag har vi ett fjärrvärmenät med en total längd på 172,15 km.

1983

Restvärme från lokala industrier blev en del av fjärrvärmeproduktionen – Supra, Scan Dust och Boliden Bergsöe var med tidigt.

1986

Fjärrvärmen producerades med bränsle som restvärme, kol och olja – och fastbränsle som skogsflis och återvinningsflis.

1987

Vi började använda naturgas och biogas som bränsle i produktionen, för att efterhand minska andelen olja.  

1991

Samarbete med LSR och NSVA har växt fram för att återvinna metanrik restgas i vår fjärrvärmeproduktion, från deras deponi och rötningsanläggning. 1991 gjorde vi en större utbyggnad på Hetvattencentralen för att kunna nyttja restgasen på bästa sätt.  

1997

Häljarp blir testområde för att konvertera fastigheter med direktverkande el till fjärrvärme. I ett statligt testprojekt får området Legoland i Häljarp ett eget fjärrvärmenät med egen lokal produktion.

2005

I samarbete med Öresundskraft har vi sedan 2005 en gemensam fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Helsingborg. Ett samarbete som senare blev Evita.

2006

Fjärrvärmen producerades med bränsle som biogas, spillvärme, naturgas och fastbränsle som skogsflis och återvinningsflis - samt i utbyte med Öresundskraft.

2011

Den 1 januari bildades två nya bolag i Landskrona - Landskrona Energi AB för el, fjärrvärme och stadsnät, och Landskrona Energi Kraft AB för produktion av el och fjärrvärme.

2012

Kraftvärmeverket Energiknuten invigdes och togs i drift. Energiknuten byggdes till en kostnad av ca 550 Mkr - en av Landskrona stads större investeringar.

2015

Evita-ledningen invigs. En fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Lund, i samarbete med Öresundskraft och Kraftringen. Med Evita-ledningen kan vi alltid leverera fjärrvärme – även vid ett eventuellt stopp i vår egen produktion.

2016

Häljarp ansluts till Evita-ledningen, och fjärrvärmen byggs ut i byn.

2021

Vår fjärrvärmeproduktion på Energiknuten blir fossilbränslefri. Det innebär att vi endast baserar vår produktion på återvunnet och förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion, och att vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp i Landskrona.

Fjärrvärme

Med fjärrvärme får du en lättskött och miljösmart uppvärmning, som gör att du alltid kan känna dig trygg med att få varmt vatten i kranen och värme i ditt hem.  

Mer om fjärrvärme