Fjärrvärme

Med fjärrvärme får du en lättskött och miljösmart uppvärmning, som gör att du alltid kan känna dig trygg med att få varmt vatten i kranen och värme i ditt hem.  

Du har en fjärrvärmecentral i huset som tar emot varmt vatten från vår fjärrvärmeproduktion. Det varma vattnet går till din central där en värmeväxlare för över värmen till husets värmesystem. Det kalla fjärrvärmevattnet skickas sedan tillbaka till fjärrvärmeproduktionen och värms upp på nytt.

Med en fjärrvärmecentral i huset får du alltid den värme du vill ha. Den är driftsäker och behöver inte särskilt mycket underhåll. Dessutom är den tyst och tar liten plats.

Och så har du tillgång till hur mycket varmvatten som helst. Dygnet runt!

Så här fungerar fjärrvärme

Miljösmart från Energiknuten
Vi producerar en stor del av vår fjärrvärme på Energiknuten – du har kanske sett den röda skorstenen med en knut? Just där är vår verksamhet för fjärrvärmeproduktion.

Bränsle till Energiknuten består av industriellt restavfall, som vi energiåtervinner istället för att avfallet läggs på deponi. Det vill säga vi förbränner restavfall av papper, trä och plast och av det producerar vi värme. Vi tar även hand om restvärme från elproduktion och industrier i Landskrona. På så sätt hjälper vi till att ta hand om resurser i samhället som annars skulle gå till spillo. Och gör fjärrvärme till ett miljösmart val. 

Fossilbränslefritt
Vår fjärrvärmeproduktion kommer att vara 100% fossilbränslefri år 2021. Det innebär att vi endast baserar vår produktion på återvunnet och förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion, och att vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp i Landskrona.

Är du intresserad av fjärrvärme?

Om du har vattenburet system för värme i din fastighet, så kan fjärrvärme vara ett alternativ för dig. Om din fastighet ligger på en gata där det idag finns framdraget för fjärrvärme så kan vi ansluta dig till befintligt fjärrvärmenät. Om nätet inte är utbyggt i ditt bostadsområde, kan en utbyggnad bli möjlig om flera fastigheter är intresserade.

Så här gör du för att få fjärrvärme

Service och felanmälan
Som villakund hos oss så får du fri service av din fjärrvärmecentral vart tredje år. Det ingår i ditt avtal. Dessutom kan du kontakta oss om något skulle hända, vi svarar dygnet runt.

Med anledning av pandemin – så har vi väntat med vårt servicebesök hos dig. Servicebesöken kommer att utföras lite längre fram. Du kommer att få ett brev från oss när det är dags.
Se nyhet "Väntar du på service av din fjärrvärme?" 2020-03-18

Service och felanmälan 

 

Fjärrvärme firar 40 år i Landskrona

I år firar vi att vi haft fjärrvärme 40 år i Landskrona. Starten var då Hotell Öresund och stadshuset delade på en oljepanna med en fjärrvärmeledning i mellan. Sen har det hänt grejer.

Istället för att köra in 400 oljetankbilar i staden varje år - så producerar vi nu gemensam fjärrvärme på bland annat Energiknuten, som via ledningar förs ut till villor och företag runt om i Landskrona.


En resa på 40 år har flera spännande hållpunkter, vi har samlat några av dem: Fjärrvärme firar 40 år i Landskrona