Klimatsmart uppvärmning

Fjärrvärme är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform som är ett mycket bra sätt att värma upp både bostäder och lokaler på. 
Energiknuten tar  hand om restvärme som uppkommer vid elproduktion och överskottsvärme från industrier.
Tack vare denna klimatsmarta lösning kan vi alltså ta tillvara resurser som annars hade gått till spillo.