Klimatsmart uppvärmning

Fjärrvärme är ett mycket bra sätt att värma upp bostäder och lokaler. Det är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Framför allt beroende på att restavfall kan användas i pannorna – som i vårt fall i kraftvärmeverket Energiknuten. Systemet kan också ta hand om spillvärme som uppkommer vid elproduktion och överskottsvärme från industrier. Även det gör vi i vårt kraftvärmeverk. Tack vare Energiknuten kan vi alltså ta tillvara resurser som annars hade gått till spillo.

 

 

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmenät

Energiknutens fjärrvärmenät är sammanbyggt med fjärrvärmenäten i Helsingborg, Eslöv och Lund och är cirka 10 mil långt. Det fungerar så att värme som exempelvis produceras i Örtoftaverket kan skickas uppåt mot Landskrona och Helsingborg. Och tvärtom. Om vi i Landskrona har överskott kan riktningen i rörledningen ändras och värmen skickas söderut mot Eslöv och Lund.

 

Vi kan alltså via systemet dela på överskotten i verken och därmed jämna ut toppar och dalar i produktionen. Förutom samhälleliga vinster, som genereras i hållbara energilösningar, är samarbetet bolagen emellan ett led i att skapa tryggare leveranser, minska utsläppen och ta tillvara restvärme.

 

 

 

Enkelt, bekvämt och ett bra miljöval

Halva landets befolkning kan inte ha fel

Mer än hälften av Sveriges befolkning får sin värme från fjärrvärme. Det är bra och effektiv uppvärmning, med lite bekymmer.

Ett slutet system

Fjärrvärme är ett slutet system där hett vatten från en central anläggning värmer element och varmvatten i fastigheter, lokaler och verksamheter.

Lev ett lite skönare och bekymmersfritt liv

Med fjärrvärme får hela familjen (inte bara eventuella tonåringar) tillgång till hur mycket varmvatten som helst. Dygnet runt! Inte nog med det. Ni slipper även alla andra kallduschar i form av fel och annat – fjärrvärme tickar och går med skön värme i hela huset, utan bekymmer, dygnet om, året runt.

Goda skäl att skaffa fjärrvärme

Våra värmecentraler (den del du har i huset) är av mycket hög kvalitet. De har en livslängd på i genomsnitt 25 år, är tysta, tar liten plats och sköter sig själva. Det är en bra investering också. Och en standardhöjning av ditt hus. 

Glöm borrhål, varmvattenberedare, pumpar, slangar och fula fläktar som sitter och brummar på din husvägg. Fjärrvärme är den diskreta lösningen. Inget syns utanför. Allt som behövs finns i din värmecentral. Allt som händer är att varmt vatten kommer in i huset, värmer upp ditt vatten och dina element och lämnar huset igen som kallare vatten. Enkelt och stabilt.

Serviceavtal ingår

Hos oss får du också all service du behöver. Vi kommer ut och tittar till din värmecentral vartannat år och gör den service som behövs – utan extra avgifter. Om du mot förmodan skulle behöva byta någon del har vi bra priser på det. Dessutom har vi Skånes lägsta priser på fjärrvärme totalt sett.

Miljön tackar dig

Din fjärrvärme producerar vi på kraftvärmeverket Energiknuten som ligger i Landskrona. Bränslet i kraftvärmeverket består till 85 % av PTP, d.v.s. plast/trä/papper och till 15 % av skogsflis. Det betyder att bränslet dels redan finns i omlopp i en naturlig CO2-kedja, dels består av plastavfall som annars inte skulle komma till någon nytta.

Sedan utbyggnaden av fjärrvärmenätet startade i Landskrona 1981 fram till idag har en tyst miljörevolution pågått under marken. Det kan ses som den största miljösatsning som gjorts i Landskrona. Fjärrvärmen motsvarar att vi slipper 400 oljetankbilar från att köra in i staden varje år.