Elnät

Elnätet är verkligen ett vardagslivets stamnät och en livsviktig del för ett fungerande samhälle. Utan elnät får vi inget ljus, ingen tv, ingen produktion av varor och framför allt inget internet. Landskrona Energi äger elnätet i tätorten Landskrona. Det innebär att vi har ansvar för att distribuera Landskronabornas el.  

100% effektivt
När det gäller effektivitet kan våra invånare i Landskrona vara nöjda med sitt nät. Energimarknadsinspektionen gav vårt nät omdömet 100 % effektivt. Något vi är både glada och stolta över. Vi ansvarar även för driften av gatubelysningen inom hela kommunen samt elförsörjningen av två trådbusslinjer inom själva tätorten.

Med ett elnät...

Elnätet är på många sätt ett vardagslivets stamnät och en livsviktig del i vår infrastruktur för ett fungerande samhälle. Utan elnät får vi inget ljus, ingen tv, ingen produktion av varor och framför allt inget internet. 

Information och säkerhet
Samhället som sådant är också helt beroende av att internet fungerar dygnet runt, året runt. Det gäller särskilt offentlig verksamhet, banker och andra samhällsviktiga funktioner av informations- och säkerhetskaraktär. Ett fungerande och effektivt elnät blir i de här sammanhangen relevant för våra liv och vår framtida utveckling. Ett vardagslivets stamnät som vi måste värna om och underhålla.

100% effektivt
Landskrona Energi äger elnätet i tätorten Landskrona. Det innebär att vi har ansvar för att distribuera den el som alla centralt boende Landskronabor köper via sitt elhandelsföretag. När det gäller effektivitet kan invånarna i Landskrona vara nöjda med sitt nät. Energimarknadsinspektionen gav vårt nät omdömet 100 % effektivt. Något vi är både glada och stolta över. 

Nedgrävda ledningar
Värt att tänka på under höststormarna är att alla ledningar i vårt nät är nedgrävda. Ett lika tryggt som effektivt nät med andra ord.

Om du har byggt nytt hus

Om du bygger nytt hus behöver du en så kallad nyanslutning till elnätet. Du kontaktar en behörig elinstallatör som skickar en föranmälan till oss och sedan är det elinstallatören och Landskrona Energi som ansluter din nya bostad till elnätet. För varje ny anslutning betalar du en anslutningsavgift.

 

Övervakningsplan

Enligt ett EU-direktiv är alla elnätsföretag skyldiga att redovisa en övervakningsplan, vilken främst syftar till att motverka diskriminerande beteenden inom energimarknaden.

Varje nätbolag är även skyldigt att offentligt redovisa vilka åtgärder man genomfört under året enligt övervakningsplanen. Här hittar du Landskrona Energis övervakningsplan.