Våra elpriser

I informationen nedan kan du hitta Landskronaelens prisinformation. De rörliga priserna räknas fram månadsvis i efterhand vilket innebär att priserna nedan avser föregående månad.

 

Du har blivit anvisad Landskrona Energi som elhandelsleverantör. Vad betyder det?

Ett anvisningsavtal är det avtal som du som elnätskund får om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag, för att se till att du inte blir utan el.  I Landskrona Energis elnät är vi, dotterbolaget Landskrona Energi Kraft, den anvisade elhandlaren.

På marknaden är anvisningsavtal ofta betydligt dyrare än handlarnas andra alternativ. På Landskrona Energi har vi aktivt valt att behålla samma rörliga elpris för det anvisade avtalet och Landskronaelen. Den enda skillnaden i priset är att årsavgiften för vårt anvisade avtal är 210 kr högre. Den kan man enkelt sänka genom att aktivt teckna Landskronaelen.

 

Vad består elpriset av?

Ditt elpris består av avgifter till ditt elnätsbolag,elhandelsbolag, skatt och moms och dessa fördelar sig ungefär som i grafen nedan. Sedan januari 2018 fakturerar elnätsbolagen energiskatten

Elnätsavgifterna går till det elnätsbolag som äger elnätet där du bor och dessa regleras av Energimarknadsinspektionen. Elhandelsbolag kan du välja och prissättningen varierar. Våra priskomponenter beskrivs nedan:

Vad består priset för elhandel av?

  • Priset du betalar för elen. 
  • Elcertifikatsavgift, vilket är en statlig avgift som alla elanvändare enligt lag måste betala för att främja produktionen av förnybar energi. 
  • Moms tillkommer med 25 % på elpriset och elcertifikatavgiften.
  • Årsavgift inklusive moms. 

 

 

 

 

Landskronaelen

Aktuellt pris:

46,60 öre/kWh

Baserat på juni månads medelpris
Kostnaden för elnätet ingår inte i priserna nedan.

Jämförpris

Lägenhet
(2000 kWh)
65,35 öre/kWh
Villa
(5000 kWh)
54,10 öre/kWh
Eluppvärmd villa
(20000 kWh)
48,48 öre/kWh

Prisspecifikation

El* 37,28 öre/kWh
Moms 9,32 öre/kWh
Fast avgift 31,25 kr/månad
*I priset ingår ett påslag på 4 öre/kWh

Historiska elpriser - hur har det rörliga priset varierat?

Historiska priser för både Landskronaelen och anvisningspriset hittar du här.