Våra elpriser

I informationen nedan kan du hitta Landskronaelens prisinformation. De rörliga priserna räknas fram månadsvis i efterhand vilket innebär att priserna nedan avser föregående månad.

 

× Varför är priset på el så högt just nu ⚡ 
Det har knappast undgått någon att elpriset just nu är väldigt högt. Ni är många som har hört av er och undrar varför – har vi chockhöjt priserna? Det har vi inte gjort men det är många faktorer som påverkar elpriset. Vill du veta mer om varför elpriset i södra Sverige är så högt just nu ➜  läs mer här!

Du har blivit anvisad Landskrona Energi som elhandelsleverantör. Vad betyder det?

Ett anvisningsavtal är det avtal som du som elnätskund får om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag, för att se till att du inte blir utan el.  I Landskrona Energis elnät är vi, dotterbolaget Landskrona Energi Kraft, den anvisade elhandlaren.

På marknaden är anvisningsavtal ofta betydligt dyrare än handlarnas andra alternativ. På Landskrona Energi har vi aktivt valt att behålla samma rörliga elpris för det anvisade avtalet och Landskronaelen. Den enda skillnaden i priset är att årsavgiften för vårt anvisade avtal är 585 kronor mot Landskronalelen 375 kronor, det vill säga en skillnad på 210 kr. Den kan du enkelt sänka genom att aktivt teckna Landskronaelen.

 

Vad består elpriset av?

Ditt elpris består av avgifter till ditt elnätsbolag,elhandelsbolag, skatt och moms och dessa fördelar sig ungefär som i grafen nedan. Sedan januari 2018 fakturerar elnätsbolagen energiskatten.

Elnätsavgifterna går till det elnätsbolag som äger elnätet där du bor och dessa regleras av Energimarknadsinspektionen. Elhandelsbolag kan du välja och prissättningen varierar. Våra priskomponenter beskrivs nedan:

Vad består priset för elhandel av?

  • Priset du betalar för elen. 
  • Elcertifikatsavgift, vilket är en statlig avgift som alla elanvändare enligt lag måste betala för att främja produktionen av förnybar energi. 
  • Moms tillkommer med 25 % på elpriset och elcertifikatavgiften.
  • Årsavgift inklusive moms. 

Landskronaelen

Aktuellt pris inkl. moms:

160,79 öre/kWh*

Baserat på november månads medelpris.
Kostnaden för elnätet ingår inte i priserna nedan.

 

 

Jämförpris öre/kWh
Lägenhet
(2000 kWh)

179,54

Villa
(5000 kWh)
168,29
Eluppvärmd villa
(20000 kWh)

162,67

 

Prisspecifikation 
El 128,63 öre/kWh
Moms 32,16 öre/kWh
Årsavgift 31,25 kr/månad
*I priset ingår ett påslag på 5 öre/kWh

 

Historiska elpriser - hur har det rörliga priset varierat?

Historiska priser för både Landskronaelen och anvisningspriset hittar du här.