Våra elpriser

I informationen nedan kan du hitta Landskronaelens prisinformation. De rörliga priserna räknas fram månadsvis i efterhand vilket innebär att priserna nedan avser föregående månad.

 

Vad består elpriset av?

Ditt elpris består av avgifter till ditt elnätsbolag,elhandelsbolag, skatt och moms och dessa fördelar sig ungefär som i grafen nedan. Sedan januari 2018 fakturerar elnätsbolagen energiskatten, vilket elhandelsbolagen gjorde fram till dess.

Elnätsavgifterna går till det elnätsbolag som äger elnätet där du bor och dessa regleras av Energimarknadsinspektionen. Elhandelsbolaget kan du välja och prissättningen varierar. Våra priskomponenter beskrivs nedan.

Vad består priset för elhandel av?

Priset för elhandel består av fem delar:

  • Priset du betalar för själva elen. Denna del kan du själv påverka genom att aktivt teckna ett elavtal. I vårt elpris ingår alltid 100 % el från förnybara energikällor. Köper du Landskronaelen kommer elen från Energiknuten.
  • Elcertifikatsavgift, vilket är en statlig avgift som alla elanvändare enligt lag måste betala för att främja produktionen av förnybar energi. Det ingår i priset för själva elen.
  • Moms tillkommer med 25 % på elpriset och elcertifikatavgiften.
  • Årsavgift inklusive moms. 

Vad är jämförpriser?

Jämförpriser finns för att konsumenter på ett enkelt sätt ska kunna jämföra elavtal. Jämförpriser innehåller samtliga priskomponenter som elcertifikat, påslag, årsavgift samt andra avgifter samt moms och beräknas för årsförbrukning angiven i tabellen ovan. Elnätsavgifter ingår däremot inte i jämförpriserna. Hur jämförpriserna ska redovisas regleras av Konsumentverket. 

Om du trycker på ”Teckna här” kan du skriva in din årsförbrukning och se vad just ditt elpris är eller skulle varit.

Vårt anvisningspris – samma rörliga elpris

Ett anvisningsavtal är det avtal som du som elnätskund får om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag, för att se till att du inte blir utan el. Varje elnätsföretag har ett elhandelsbolag som hanterar anvisningsavtalen i deras nätområde. I Landskrona Energi AB:s elnät är vi, dotterbolaget Landskrona Energi Kraft AB, den anvisade elhandlaren.

På marknaden är anvisningsavtal ofta betydligt dyrare än handlarnas andra alternativ. På Landskrona Energi har vi aktivt valt att behålla samma rörliga elpris för det anvisade avtalet och Landskronaelen. Den enda skillnaden i priset är att årsavgiften för vårt anvisade avtal är 210 kr högre. Den kan man enkelt sänka genom att aktivt teckna Landskronaelen.

Prishistorik för anvisningspriset hittar du nedan.

 

Landskronaelen

Aktuellt pris:

80,48 öre/kWh

Baserat på decmber månads medelpris
Kostnaden för elnätet ingår inte i priserna nedan.

Jämförpris

Lägenhet
(2000 kWh)
99,23 öre/kWh
Villa
(5000 kWh)
87,98 öre/kWh
Eluppvärmd villa
(20000 kWh)
82,35 öre/kWh

Prisspecifikation

El* 64,38öre/kWh
Moms 16,10 öre/kWh
Fast avgift 31,25 kr/månad
*I priset ingår ett påslag på 4 öre/kWh

Historiska elpriser - hur har det rörliga priset varierat?

Historiska priser för både Landskronaelen och anvisningspriset hittar du här.