Vi sponsrar ung energi i Landskrona!

Landskrona Energi finns i och verkar för Landskrona stad. Vi ger energi och ser till att våra kunder får trygg och säker el, fiber och fjärrvärme. Men vi vill också vara delaktiga i stadens utveckling och ge tillbaka till våra invånare.

Det gör vi bland annat genom att sponsra ett visst antal verksamheter varje år. Vi har under flera år haft ett stort engagemang i våra sponsringsinsatser, och det vill vi fortsätta med. Där vi ger energi till Landskrona!

Under år 2022 satsar vi på vår framtid, och sponsrar föreningar, organisationer och klubbar som verkar för unga med energi i rörelse – och som är verksamma i och för Landskrona stad.

Vi har främst fokus på idrottsföreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar. Och vi ser det som en viktig grund med mångfald och där alla är välkomna. 

Därtill har vi samarbetspartners som verkar för samma fokus, som verkar för ett lite bredare perspektiv.  

Söka sponsring?

Vill din förening ansöka om sponsring för år 2022?

Ge svar på frågorna nedan och mejla till sponsring@landskronaenergi.se – så återkopplar vi till dig. 
- Namn på förening, organisation eller klubb? 
- Verksamhet? 
- Syfte med sponsringen?
- Kontaktperson och mejladress?

Det Landskrona Energi sponsrar under år 2022, ska ha en tydlig koppling till:

  • Idrott och rörelse för barn och ungdomar
  • Aktiviteter i och för Landskrona stad
  • Mångfald och inkludering

När vi har fått ert mejl, så behöver vi svar på några kompletterande frågor. Ni får dem via mejl. Vi behöver också uppfylla kriterier i vår sponsringspolicy, vilket bland annat innebär att vid eventuell sponsring så kommer ett sponsringsavtal att upprättas, samt vi behöver säkerställa att: ”Mottagare ska driva sin verksamhet inom Landskrona stad på ett seröst och etiskt korrekt sätt och inte ha några skulder såsom sociala avgifter, moms och skatt till det offentliga.”

Har du frågor – då är du välkommen att kontakta oss på sponsring@landskronaenergi.se