Goda småprojekt

Partnerskap i stadens evenemang

Vårt partnerskap i stadens olika evenemang är en långsiktig satsning. Målet är att göra evenemangen energigivande för de som tar del av dem. Men också mer miljöinriktade. Därför ser vi till att evenemangen drivs med förnybar el från Energiknuten. Som besökare på de olika evenemangen i staden möter du Landskrona Energi i olika skepnader, både som utställare men också när vi t.ex. sätter upp juldekorationer i city. Vi möjliggör också all datakommunikation under evenemangen. 

 

Långsiktig satsning med fokus på förnybar energi

Under på de olika evenemangen i staden förbrukas mängder med energi och allt detta kommer från förnybara energikällor. För oss som arbetar för ett hållbart lokalsamhälle är det viktigt att vi bidrar till utvecklingen av Landskrona som en hållbar evenemangsstad med fokus på förnybar energi. Samarbetet med Landskrona stads olika evenemang är ett steg i vår långsiktiga satsning på idrott, hälsa och hållbarhet. Inte minst för barn och ungdomar.

 

Fler ungdomar till gymnasiet

Läxhjälpen bedrivs på över 30 skolor i ett antal städer i landet, bland andra Landskrona. Det är en aktivitet som stöttas, och finansieras, av näringslivet. Och därmed kostnadsfritt för både elever och de skolor eleverna går i. Läxhjälpen ges till elever i åttan och nian som halkat efter och ligger på gränsen att komma in på gymnasiet. Dessutom får studenter från universitet och högskolor möjlighet till avlönade extrajobb genom att de fungerar som lärare.

Vi på Landskrona Energi stöttar 10 elever på Seminarieskolan inom projektet. 

 

Matematik i verkligheten

Smartmatte är en digital mattebok i samverkan med näringslivet. Enkelt uttryckt kan man säga att det är matteuppgifter som bygger på ”verkligheten”. Det vill säga räkneexemplen är tagna från lokala företag och bygger på deras verksamhet.

Detta ger en förståelse för hur olika verksamheter fungerar, men också insikt i olika yrkesroller. Smartmatte blir därmed en bra länk mellan abstrakt skolmatematik och konkret arbetsliv.  

Hur allt hänger ihop

Natur & Miljöboken är ett läromedel för grundskolans årskurser 4 till 6. På ett pedagogiskt, och roligt, sätt får eleverna lära sig mer och miljö och hållbarhet och hur vi alla kan leva i harmoni med naturen.

Vi är glada över att vi på det här sättet kan ge barnen möjlighet att få en större insikt i hur allt hänger ihop.

 

Ett framtidens kunskapsnav

Green Hub Landskrona (GHL) är ett samarbete mellan Landskrona Energi, Landskronahem och LSR (Landskrona-Svalövs Renhållnings AB).

Syftet med projektet är att vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Läs mer här

 

Strandbyn - Ett helt nytt område

trandbyn heter den nya stadsdel som ska byggas i norra Borstahusen. Området ska präglas av stor variation i bebyggelsen. Som Borstahusen i övrigt blir det ett kustnära boende med parker, gångstigar och smågator som gör det enkelt att komma ner till stranden. 

På Landskrona Energi jobbar vi med den infrastruktur som behövs, det vill säga: elnätet, fjärrvärme och stadsnätet 

Fjärrvärme till småorterna

Nu drar vi nytta av fjärrvärmelednigen som går från Helsingborg i norr till Lund i söder, via Energiknuten i Landskrona för att bygga ut fjärrvärmenätet i de mindre orterna inom stadens gränser.

Fjärrvärme är en driftsäker, praktisk och ekonomiskt bra värmelösning. Det vill vi erbjuda till fler hushåll, även utanför tätorten. Redan i september startar utbyggnaden i Häljarp.