En del av den smarta staden

Vår verksamhet är en del av det som brukar kallas ett samhälles infrastruktur. Vi leder fram framtidens el, fjärrvärme och fiber i Landskrona stad och är med och formar en smart, digital och hållbar framtidstro i vår stad.

Det innebär att vi ansvarar för trygga och driftsäkra el-, fiber- och fjärrvärmenät. Vi producerar fossilfri fjärrvärme och el på kraftvärmeverket Energiknuten. 

  

Vår affärsidé

”Med blicken mot framtiden och våra kunders behov skapar vi en trygg, säker och hållbar infrastruktur för el, värme och kommunikation”.

Vår vision

Tillsammans är vi alltid i ledningen för en smartare stad att leva och verka i.

Våra värdord

Bemöta, Engagera, Ansvara  

 

 

Koncernen i siffror

Antal anställda: 118

Elnätskunder:  18 750

Fjärrvärmekunder: 2 600

Stadsnätskunder : 10 000

Elhandelskunder: 6 700

Energi 

Eldistribution :  360 GWh
Fjärrvärmedistribution: 283 GWh 
Andel fossila bränslen: 0,6 %
Elproduktion: 21 GWh

Vill du läsa lite mer om oss på djupet kan du ladda ner våra årsredovisningar här: 

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013 

Ägt av Landskronaborna

Landskrona Energi ägs till 100 % av Landskrona stad. Våra verksamheter är fjärrvärme, stadsnät, elnät, elhandel och IT-service. Landskrona Energi är ett kommunägt bolag som ägs av Landskronaborna. Vi har en politiskt tillsatt styrelse. Den består av ordinarie ledamöter, suppleanter, fackliga företrädare samt Landskrona Energis VD.

Ledningsgrupp

Johan Holmstedt

VD / Fjärrvärmechef

0418-47 08 50

Maila Johan

Jeanette Ekvall

Chef ekonomi/administration

0418-47 36 91

Maila Jeanette

 

Mats Elamzon

Chef verksamhetsstöd

0418-47 06 78

Maila Mats

Angelo Tizzano

Elnätschef

0418- 47 07 79

Maila Angelo

Eric Martler

Stadsnätschef

0418-470781

Maila Eric

Katarina Rosberg

Chef Kund

0418-47 36 15

Maila Katarina 

Stefan Nyrud

Chef fjärrvärme produktion

0418-47 08 77

Maila Stefan

Mattias Olsson

Chef fjärrvärme nät 

0418-47 08 79

Maila Mattias 

 

Styrelsen

Mats Karlsson

Ordförande

Håkan T Andersson

Vice ordförande 

Peder Alberoth

Ledamot 

Per Sjöbohm

Ledamot 

Fredrik Malm

Ledamot

 

Susann Cardell

Suppleant

Gerrit Hoogendoorn

Suppleant

Alfred Wolniak

Suppleant

 

Per Arne Olsen

Suppleant