En del av den smarta staden

Vår verksamhet är en del av det som brukar kallas ett samhälles infrastruktur. Vi leder fram framtidens el, fjärrvärme och fiber i Landskrona stad och är med och formar en smart, digital och hållbar framtidstro i vår stad.

Det innebär att vi ansvarar för trygga och driftsäkra el-, fiber- och fjärrvärmenät. Vi producerar fossilfri fjärrvärme och el på kraftvärmeverket Energiknuten. 

  

Vår affärsidé

”Med blicken mot framtiden och våra kunders behov skapar vi en trygg, säker och hållbar infrastruktur för el, värme och kommunikation”.

Vår vision

Tillsammans är vi alltid i ledningen för en smartare stad att leva och verka i.

Våra värdord

Bemöta, Engagera, Ansvara  

 

 

Koncernen i siffror

Antal anställda: 110 

Elnätskunder: cirka 18 500

Fjärrvärmekunder: cirka 2 500

Stadsnätskunder : cirka 7000

Elhandelskunder: cirka 4 500

Energiproduktion 

Såld egenproducerad el: cirka 30 GWh
Producerad fjärrvärme: cirka 330 GWh
Andel fossila bränslen: 0,3 %

Energidistribution 

El: cirka 420 GWh
Fjärrvärme: cirka 300 GWh 

Vill du läsa lite mer om oss på djupet kan du ladda ner våra årsredovisningar här: 

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013 

Ägt av Landskronaborna

Landskrona Energi ägs till 100 % av Landskrona stad. Våra verksamheter är fjärrvärme, stadsnät, elnät, elhandel och IT-drift. Landskrona Energi är ett kommunägt bolag som ägs av Landskronaborna. Vi har en politiskt tillsatt styrelse. Den består av ordinarie ledamöter, suppleanter, fackliga företrädare samt Landskrona Energis VD.

Johan Holmstedt

VD 

0418-47 08 50

Maila Johan

Cecilia Strandberg

Ekonomichef

0418-47 35 80

Maila Cecilia

Cecilia Walles

Marknads- och kommunikationsansvarig

0418-47 07 76 

Maila Cecilia

Magnus Sjövik

Stadsnätschef

0418-47 07 99

Maila Magnus

Katarina Rosberg

Digital Strateg

0418-47 36 15

Maila Katarina 

Angelo Tizzano

Elnätschef

0418- 47 07 79

Maila Angelo

Stefan Nyrud

Produktionschef

0418-47 08 77

Maila Stefan

Maggie Karpicka

Fjärrvärmenätschef

0418-47 08 83

Maila Maggie

Axel Johansson

tf  Fjärrvärmenätschef

0418-47 33 14

Maila Axel

Ingvi Thorkelsson

Elhandels- och utvecklingsansvarig

0418-47 08 54

Maila Ingvi

 

 

Björn O Persson

Ordförande

Lars Wallsten

Vice ordförande 

Gertrud Höljefors

Ledamot 

Alf Andersson

Ledamot 

Karina Persson

Suppleant 

 

Håkan Andersson

Ledamot 

Fredrik Malm

Ledamot 

Bernard D Colin

Ledamot