Koncernen

Landskrona Energi ägs till 100% av Landskrona stad. Våra verksamheter är fjärrvärme, stadsnät, elnät och elhandel. Landskrona Energi är ett kommunägt bolag som ägs av Landskronaborna.

Vi har en politiskt tillsatt styrelse. Den består av ordinarie ledamöter, suppleanter, fackliga företrädare samt Landskrona Energis VD.

Ledningsgrupp

Johan Holmstedt

VD / Fjärrvärmechef

0418-47 08 50

Maila Johan

Jeanette Ekvall

Chef ekonomi/administration

0418-47 36 91

Maila Jeanette

 

Mats Elamzon

Chef verksamhetsstöd

0418-47 06 78

Maila Mats

Angelo Tizzano

Elnätschef

0418- 47 07 79

Maila Angelo

Mattias Olsson

Chef fjärrvärme nät och stadsnätschef

0418-47 08 79

Maila Mattias 

Stefan Nyrud

Chef fjärrvärme produktion

0418-47 08 77

Maila Stefan

Katarina Rosberg

Chef Kund

0418-47 36 15

Maila Katarina 

Malin Pilo

Sekreterare ledningsgrupp/Administrativ koordinator

0418-47 08 88

Maila Malin 

 

Styrelsen

Mats Karlsson

Ordförande

Håkan T Andersson

Vice ordförande 

Peder Alberoth

Ledamot 

Per Sjöbohm

Ledamot 

Fredrik Malm

Ledamot

 

Susann Cardell

Suppleant

Gerrit Hoogendoorn

Suppleant

Alfred Wolniak

Suppleant

 

Per Arne Olsen

Suppleant