En del av ett fungerande samhälle

Vår verksamhet är en del av det som brukar kallas ett samhälles infrastruktur. Det betyder större allmänna verksamheter som får ett samhälle att fungera. För vår del innebär det att vi ansvarar för:

  • ett tryggt och driftsäkert elnät
  • ett tryggt och driftsäkert fjärrvärmenät
  • ett stadsnät med snabbt och driftsäkert fiberbredband
  • försäljning av el till Landskronaborna

  

Vår affärsidé

”Vi tar ansvar för att leverera hållbara och säkra energi- och kommunikationslösningar inom Landskrona stad. Genom ett flexibelt och utvecklande arbetssätt skapar våra medarbetare en attraktiv arbetsplats och bygger långsiktiga relationer med våra kunder”.

Vår vision

Tillsammans för en bättre miljö i en föränderlig värld

Våra värderingar

Lönsamhet, Engagemang, Ansvar och Bemötande  

 

 

Koncernen i siffror

Antal anställda: 91 

Elnätskunder: cirka 18 500

Fjärrvärmekunder: cirka 2 500

Stadsnätskunder : cirka 7000

Elhandelskunder: cirka 4 500

Energiproduktion 

Såld egenproducerad el: cirka 30 GWh
Producerad fjärrvärme: cirka 330 GWh
Andel fossila bränslen: 0,3 %

Energidistribution 

El: cirka 420 GWh
Fjärrvärme: cirka 300 GWh 

Vill du läsa lite mer om oss på djupet kan du ladda ner våra årsredovisningar här: 

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013 

Ägt av Landskronaborna

Landskrona Energi ägs till 100 % av Landskrona stad. Våra verksamheter är fjärrvärme, stadsnät, elnät och elhandel. Landskrona Energi är ett kommunalt bolag som ägs av Landskronaborna. Vi har en politiskt tillsatt styrelse. Den består av ordinarie ledamöter, suppleanter, fackliga företrädare samt Landskrona Energis VD.

Johan Holmstedt

VD 

0418-47 08 50

Maila Johan

Cecilia Strandberg

Ekonomichef

0418-47 35 80

Maila Cecilia

Cecilia Walles

Marknads- och kommunikationsansvarig

0418-47 07 76 

Maila Cecilia

Magnus Sjövik

Stadsnätschef

0418-47 07 99

Maila Magnus

Katarina Rosberg

Digital Strateg

0418-47 36 15

Maila Katarina 

Angelo Tizzano

Elnätschef

0418- 47 07 79

Maila Angelo

Stefan Nyrud

Produktionschef

0418-47 08 77

Maila Stefan

Maggie Karpicka

Fjärrvärmenätschef

0418-47 08 83

Maila Maggie

Axel Johansson

tf  Fjärrvärmenätschef

0418-47 33 14

Maila Axel

Ingvi Thorkelsson

Elhandels- och utvecklingsansvarig

0418-47 08 54

Maila Ingvi

 

 

Björn O Persson

Ordförande

Lars Wallsten

Vice ordförande 

Gertrud Höljefors

Ledamot 

Alf Andersson

Ledamot 

Karina Persson

Suppleant 

 

Håkan Andersson

Ledamot 

Fredrik Malm

Ledamot 

Bernard D Colin

Ledamot