24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en uppdaterad stadsnätsportal med erbjudanden och nya tjänster. Nästa steg är att lansera en marknadsplats där kommuninvånarna i Landskrona bland annat kan gå in och anmäla sig som ambassadörer för att vara med att påverka vilka områden som först ska byggas ut med fiber. Lanseringen planeras ske under andra kvartalet 2013.

- Konceptet har testats i en annan kommun under 2012 med ett mycket gott resultat. Landskrona Energi behåller sin lokala teknikplattform och kompetens men får samtidigt tillgång till funktioner i SkåNets så kallade BAS-plattform, säger stadsnätschef Patrik Gillsvik på Landskrona Energi.

BAS står för Bredband för Alla i Skåne och syftar till att öka antalet fiberanslutna hushåll. Landskrona Energi ser flera fördelar med samarbetet. Framför allt som en garanti för att Region Skåne står bakom målsättningen med att överträffa regeringens mål för bredband, men också som ett sätt att engagera de eldsjälar som finns inom kommunen.

- Vi tror att fler kommuner kommer att hänga på så att hela Skåne kan kopplas i ett helt öppet nät med gemensamma tjänster och funktioner, säger Patrik Gillsvik.

För mer information kontakta:
Patrik Gillsvik, stadsnätschef Landskrona Energi, 0418-47 07 90

 

Relaterade nyheter

30 mars Earth Hour– tillsammans släcker vi för en klimatsmart stad

Landskrona Energi och Landskrona stad gör en gemensam insats för ett bättre klimat. Vi släcker fasadbelysningen på Rådhuset och stadshusets utomhusbelysning. Dessutom släcks även gatubelysningen...

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...

24 april 2013

Landskrona Stadsnät bäst i Skåne

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv (via foretagsklimat.se) näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå. En aspekt som mäts via enkätsvar är bland annat hur de lokala företagarna uppfattar tel...