07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat finansiär för.

Projektet syftar till att göra boende på landsbygden mer attraktivt genom att erbjuda ett snabbt bredband och de tjänster som ett modernt hushåll kräver. Utbyggnaden bidrar också till att uppfylla regeringens mål med att minst 90 procent av hushållen i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020. Cirka 30 tomter kommer att anslutas i ett första steg men totalt sett kommer ytterligare 80-90 hushåll kunna erbjudas anslutning.

Även om det totala bidraget är relativt litet representerar detta ett genombrott för Landskrona, med motivation och intresse är det möjligt att ta del av bidragen för bredbandsutbyggnad i landsbygd.
- Länsstyrelsen har varit väldigt samarbetsvillig och hjälpt oss ta fram korrekta uppgifter och dokumentation för att kunna lämna in en komplett ansökan, säger projektledare Eric Martler på Landskrona Energi.

För att underlätta fiberutbyggnaden i hela regionen har Region Skånes nätbolag SkåNet utsett en bredbandscoach vars roll är att gå in och stötta byalag, samfälligheter och boende i landsbygden med experthjälp rörande allt som krävs för att kunna ansöka om bidrag.
- På sikt ser vi detta som en nödvändig resurs att använda för att inte tappa farten i utbyggnaden. Vi uppmanar alla eldsjälar som vi vet finns inom kommunen att kontakta SkåNet för att få denna hjälp som dessutom är gratis, säger Eric Martler.

För mer information kontakta:
Eric Martler, projektledare Landskrona Energi, 0418-47 07 81
Patrik Gillsvik, stadsnätschef Landskrona Energi, 0418-47 07 90

Relaterade nyheter

Planerade gräv- och installationsarbeten

Här har vi samlat gräv- och installationsarbeten som är pågående och planerade - för fiber-, el- och fjärrvärmenätet. Ibland kan det blir förändringar vid akuta arbeten, då informerar vi om det. ...

30 mars Earth Hour– tillsammans släcker vi för en klimatsmart stad

Landskrona Energi och Landskrona stad gör en gemensam insats för ett bättre klimat. Vi släcker fasadbelysningen på Rådhuset och stadshusets utomhusbelysning. Dessutom släcks även gatubelysningen...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...