15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet.

”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig del i att ersätta fossilbränsleanvändning för värmeproduktion. Restvärmen från Boliden Bergsöe AB och Befesa Scan Dust AB motsvarar 20-25 procent av den totala fjärrvärmeproduktionen i Landskrona under ett normalår”, säger VD Kåre Larsson på Landskrona Energi.

Fjärrvärmeverksamheten i Landskrona etablerades 1981 för att 1984 börja nyttja restvärme från flera olika lokala industriprocesser. Tack vare restvärmen har oljeanvändningen minskat motsvarande volymen av en supertanker om cirka 400 000 m3. Användningen av restvärme har medverkat till stora miljöförbättringar för Landskronas lokala miljö på ett påtagligt sätt.

För mer information kontakta:
Kåre Larsson, VD Landskrona Energi, 0418-47 08 50

Relaterade nyheter

30 mars Earth Hour– tillsammans släcker vi för en klimatsmart stad

Landskrona Energi och Landskrona stad gör en gemensam insats för ett bättre klimat. Vi släcker fasadbelysningen på Rådhuset och stadshusets utomhusbelysning. Dessutom släcks även gatubelysningen...

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

24 april 2013

Landskrona Stadsnät bäst i Skåne

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv (via foretagsklimat.se) näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå. En aspekt som mäts via enkätsvar är bland annat hur de lokala företagarna uppfattar tel...