31 oktober 2013

Johan Holmstedt tillträder som VD för Landskrona Energi AB

Den 1 november tillträder Johan Holmstedt som ny VD för Landskrona Energi AB. Han efterträder Kåre Larsson, som varit VD för bolaget sedan bolagiseringen i januari 2011. Som VD för Landskrona Energ...

19 september 2013

Landskronabornas kraftvärmeverk firar ett år

Den 21 september 2012 invigdes landskronabornas eget kraftvärmeverk Energiknuten. En storsatsning för framtiden sedan utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Landskrona 1981. Sedan invigningen har...

23 juli 2013

Klart med bredband till Ven

Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans med Post- och telestyrelsen beslutat att ge Landskrona Energi AB ekonomiskt stöd om 9,6 miljoner kronor för en omfattande bredbandsutbyggnad på Ven. Projektet...

19 juni 2013

Johan Holmstedt blir ny VD för Landskrona Energi AB

Den 1 november 2013 tillträder Johan Holmstedt som ny VD för Landskrona Energi AB. Han efterträder då nuvarande VD Kåre Larsson. Som VD för Landskrona Energi AB inkluderas även bolaget Landskrona...

06 maj 2013

Västskånskt samarbete tryggar fjärrvärmen

På Landskronas kraftvärmeverk Energiknuten skrevs idag avtal för ett unikt samarbete mellan Öresundskraft AB, Landskrona Energi AB och Lunds Energikoncernen AB. Med en 29 km lång fjärrvärmeledning...

24 april 2013

Landskrona Stadsnät bäst i Skåne

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv (via foretagsklimat.se) näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå. En aspekt som mäts via enkätsvar är bland annat hur de lokala företagarna uppfattar tel...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...