10 september 2021

Vi snackar el med elever

Under hösten är vi med i KNUT och snackar el med elever i Landskrona.

KNUT är på initiativ av Tillväxt Landskrona och står för Kunskap Näringsliv Utbildning Tillsammans. Företag och kommunala verksamheter i Landskrona matchas ihop med en årskurs och en skola i syfte att väcka intresse för olika branscher och yrken under skolåren.

Vi kommer att träffa elever från årskurs 4 på Sandåkersskolan. Utifrån tre frågeställningar ska eleverna ta sig an området för el:

  • Vad använder man el till?
  • Var kommer el ifrån?
  • Om jag vaknar och vi är utan el, vad händer då?

I upplägget ingår fördjupning i skolan, men också besök hos oss. Först ska vår VD ut till Sandåkerskolan och berätta mer om Landskrona Energi och elnät. Därefter bjuder vi in till studiebesök på mottagningsstation, el-station samt kabelskåp hos kund. Som avslutande uppgift ska eleverna illustrera en by som är uppbyggd med el, där vi finns tillhands med support vid behov.

Vi är en bland flera företag som är med i KNUT, några av de övriga i höstens samarbeten är Hemmakväll, Emrahus, Boliden Bergsöe och NSVA.

Se mer om KNUT på Tillxäxt Landskronas webb.