18 januari 2021

Vi bidrar till energi och utveckling

Landskrona Energi finns i och verkar för Landskrona stad. Vi ger energi och ser till att våra kunder får trygg och säker el, fiber och fjärrvärme. Men vi vill också vara delaktiga i stadens utveckling och ge tillbaka till våra invånare.

Det gör vi bland annat genom att sponsra ett visst antal verksamheter varje år. Vi har under flera år haft ett stort engagemang i våra sponsringsinsatser, och det vill vi fortsätta med. Där vi ger energi till Landskrona!

Under år 2021 satsar vi på vår framtid, och sponsrar föreningar, organisationer och klubbar som verkar för unga med energi i rörelse – och som är verksamma i och för Landskrona stad.

Vi har främst fokus på idrottsföreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar. Och vi ser det som en viktig grund med mångfald och där alla är välkomna!

Därtill har vi samarbetspartners som verkar för samma fokus, som verkar för ett lite bredare perspektiv. 

Är din förening intresserad av sponsring? Så här söker du sponsring hos oss.