26 oktober 2021

Varför är priset på el så högt just nu?

Just nu så har vi höga elpriser, vad beror det på? Vår elhandelsansvarige berättar: 

Det har knappast undgått någon att elpriset just nu är väldigt högt. Ni är många som har hört av er och undrar varför – har vi chockhöjt priserna? Det har vi inte gjort men det är många faktorer som påverkar elpriset. Nedan har vi gjort ett försök att enkelt förklara varför elpriset i södra Sverige är så högt just nu.

Vad påverkar priset?
Alla elhandelsbolag köper el från den nordiska elhandelsbörsen Nord Pool. Den fungerar ganska likt en aktiebörs som styrs av utbud och efterfrågan.

  • Om utbudet är stort, dvs. det finns mycket el till försäljning – då är priset lågt.
  • Om det däremot är hög efterfrågan och lågt utbud, dvs. lite el till försäljning – då blir priset på el högt.

Varför är priset på el så högt just nu?
Faktorer som har påverkat elpriset:

  • Vi har haft en underbar sommar med fint väder, inte så mycket regn och nästan ingen blåst. Dessvärre har det fina vädret påverkat vattenmagasinen i Sverige på ett negativt sätt. Det finns helt enkelt alldeles för lite vatten i vattenkraftsmagasinen vilket påverkar hela det nordiska elsystemet negativt. I kombination med att det har blåst väldigt lite i både Norden och Tyskland de senaste månaderna kan man summerat säga att en torr och vindstilla sommar är en del av anledningen till det höga elpriset.
  • Att överföra elen från norra delen av Sverige till södra delen har länge varit svårt och är fortsatt en utmaning. När dessutom kärnkraftverken i södra delarna av Sverige är stängda för underhåll leder det till att tillgången till el minskar ytterligare. Har vi inte tillräckligt med el måste vi importera den.
  • Den el vi importerar kommer från våra grannländer i Europa där elpriset är högre än i Sverige. Anledningen till att elen är dyrare än i Norden är främst för att den baseras på naturgas, biogas och ibland även kol. Priset på dessa råvaror har stigit kraftigt över hela världen på grund av covid-19. För att EU ska nå de uppsatta klimatmålen krävs ett väldigt ambitiöst arbete, det i sin tur driver upp priset för att släppa ut koldioxid.

Som elhandelskund hos oss erbjuder vi dig ett rörligt elhandelsavtal vilket innebär att priset du betalar per kilowattimme varierar varje månad. Det som inte varierar är vårt påslag och vår årsavgift vilket innebär att vi inte tjänar något extra på att elpriset just nu är så högt.

Läs mer om vad Energiföretagen skriver om Vad beror de höga elpriserna på – egentligen?

Hur blir elpriset i vinter?
Handeln med framtida elkontrakt signalerar att de högre priserna består i vinter men vi vet inte i dagsläget exakt hur det kommer att bli.

Läs mer om Elpriser - prognos och utveckling hos Energimarknadsbyrån.