16 november 2021

Fri driftkontroll för företagskunder

Nu erbjuder vi våra företagskunder fri driftkontroll av fjärrvärmeanläggning.

För oss är det viktigt att våra fjärrvärmekunder har en effektiv och driftsäker fjärrvärmeanläggning. Vi erbjuder nu därför våra företagskunder en fri driftkontroll. Den nya driftkontrollen ersätter vårt tidigare serviceavtal, och gäller för samtliga företagskunder.

I den nya kontrollen så genomför vi en omfattande funktionskontroll och driftrapport – för trygg och säker fjärrvärme. I denna inkluderas bland annat kontroll av reglerutrustning, vilket är viktigt för rätt förbrukning.

- Vi har sedan tidigare erbjudit fri service till våra privata kunder, och vill nu även ge samma goda service till våra företagskunder. Samtidigt kommer vi att införa en digital bevakning av fjärrvärmeanläggningarna, som bland annat kan hjälpa oss att upptäcka eventuella fel i ett tidigt skede. Driftkontrollen säkerställer en trygg anläggning för oss som leverantör, men även för våra kunder. Vi ansvarar för ledningen fram till avstängningsventilerna, berättar Mattias Olsson, chef för fjärrvärme nät.

Med en digital bevakning kan vi via insamlade mätvärden exempelvis säkerställa rätt temperaturer samt upptäcka eventuella tekniska fel – och om fel skulle uppstå så tar vi kontakt med kunden för åtgärd.

Den digitala bevakningen sker kontinuerligt och den fria driftkontrollen erbjuds till företagskund med en kontinuitet på två år. Från och med den 1 januari 2022 kan du ta del av erbjudandet.

För dig som kund
Du som kund, som sen tidigare har ett tecknat serviceavtal, har via brev fått om uppsägning av det avtalet. Den nya driftkontrollen ersätter serviceavtalet. Alla våra företagskunder för fjärrvärme får brev med erbjudande om vår nya driftkontroll.

Läs mer om fri driftkontroll

Förresten – visste du att vi i år firar fjärrvärme 40 år i Landskrona?