21 maj 2021

Fjärrvärme firar 40 år i Landskrona

I år firar vi att vi haft fjärrvärme 40 år i Landskrona. Starten var då Hotell Öresund och stadshuset delade på en oljepanna med en fjärrvärmeledning i mellan. Sen har det hänt grejer.

Istället för att köra in 400 oljetankbilar i staden varje år - så producerar vi nu gemensam fjärrvärme på bland annat Energiknuten, som via ledningar förs ut till villor och företag runt om i Landskrona.

- Det har varit en spännande och intressant resa - inte bara för fjärrvärmens utveckling utan också för stadens hållbara infrastruktur och de givande samarbeten som vi har haft och har idag med flera aktörer i Landskrona, berättar Johan Holmstedt, VD, Landskrona Energi

Tre stora aktörer i Supra, Scan Dust och Boliden Bergsöe var med tidigt, där restvärme från verksamheterna togs om hand i fjärrvärmeproduktionen redan i början av 1980-talet. Fortsatta samarbeten med Öresundskraft och Kraftringen har gett produktiva lösningar i bland annat en fjärrvärmeledning från Helsingborg via Landskrona till Lund. Vilket gör att vi i Landskrona alltid kan leverera fjärrvärme – även vid ett eventuellt stopp i vår egen produktion.

- Från egna oljepannor i villor, till att vi idag har ett gemensamt fjärrvärmenät i Landskrona, från Häljarp i söder till Borstahusen i norr med en total längd på drygt 172 km. Det är hållbar utveckling. Dessutom är vår fjärrvärmeproduktion fossilbränslefri i år, fortsätter Mattias Olsson, chef fjärrvärme nät.


En resa på 40 år har flera spännande hållpunkter, vi har samlat några av dem: Fjärrvärme firar 40 år i Landskrona

Mer om fjärrvärme