20 april 2021

Årsredovisning 2020


År 2020 var speciellt - när vi summerar året i vår årsredovisning kan vi konstatera utmaningar som vi tidigare inte ställts inför; men också väldigt positiva och produktiva lösningar för såväl kollega som kund. Vår VD sammanfattar året så här:

Samarbete för utveckling

Med 2020 summerar vi ett år som inte varit något annat likt. Vi möttes av utmaningar som vi tidigare inte ställts inför. Pandemin är en betydande sådan, men också utmaningen i effekt- och kapacitetsfrågan för staden och regionen. Därtill kan vi summera ett väldigt varmt år, som för vår del resulterar i lägre leverans till kund.

Men vi har inte stått still, utan varit högst engagerade. Och vi har inte bara klarat utmaningarna, utan också hittat lösningar och nya arbetssätt som kommer att vara produktiva för oss i vårt fortsatta arbete.

Vi har blivit alltmer digitala, i vårt interna arbete och gentemot kund. Vi har stärkt vårt gemensamma arbete inom bolaget, men också med externa samarbetspartners och med staden. Samtidigt har vi fortsatt att leverera våra tjänster - tryggt och säkert. Och varit delaktiga i utveckling av staden, i nyetableringar, reinvesteringar och uppgraderingar av vårt nät för el, fiber och fjärrvärme.

LJUSET I LANDSKRONA
För året planerade vi flera samarbeten med partners och staden - men flera föll bort; och event, mässor och galor står på vänt. Men vi hittade nya ljusa vägar.

”Ljuset i Landskrona”, ljusevenemanget från oktober till januari, som arrangerades av staden i samarbete med oss, blev ett strålande exempel. Stadens utomhusmiljö lyste upp i installationer, utställningar och aktiviteter av 30 konstnärer på 26 olika platser. Ett evenemang som blev väldigt uppskattat av invånare, och som det redan planeras en fortsättning för.

DIGITAL VARDAG
När våra fysiska möten blev begränsade blev vår vardag digital. Med snabba och kloka lösningar för både kollega som kund. Idag har elnät digital signering och hantering av arbetsmiljöplaner på arbetsplatsen. Fjärrvärme pausade servicebesök hos kunder, och kontrollerade istället kundanläggningar digitalt. Vi bjöd in 40 studenter från Lunds Tekniska Högskola på digital rundvandring på Energiknuten. Den planerade invigningen för batterilagret sändes live på länk. Och en digital miljörevision, med extern part, som för övrigt blev väldigt lyckad med endast två avvikelser genomfördes.

SAMARBETE FÖR REGIONAL EFFEKT
Effekt- och kapacitetsfrågan är fortsatt viktig i regionen, där vi i samarbete med andra aktörer vill hitta smarta lösningar för framtiden.

Forskningsprojektet kring batterilagret, i samarbete med Vattenfall, Boliden Bergsöe och Energimyndigheten, ger nya möjligheter till backup när det lokala elnätet inte räcker till.

Vi är idag inte påverkade av någon kapacitetsbrist i vårt nätområde, men med batterilagret kan vi vara i framkant och säkra för framtiden. Tanken är att ett batterilager ska kunna ge kunder, som exempelvis industriföretag, trygg elförsörjning och sänkta elkostnader. Dessutom finns det möjlighet för kunder att sälja tjänster till energi- eller effektmarknaden. Ett annat samarbete för att optimera användandet av vårt elnät och undvika kapacitetsbrist, är det EU-finansierade initiativet CoordiNet, som i Skåne drivs av E.ON med projektet SWITCH. En digital marknadsplats för elnätskapacitet, som bidrar till flexibilitet och gynnar balans i elnätet. Vi har anslutit oss till projektet, då vi ser att vi redan idag behöver arbeta aktivt med alla de lösningar som gynnar nuvarande och framtida kunder.

DÄR STADEN VÄXER
Vi är med i utvecklingen av Landskrona, och bygger ut där staden växer. Norra Borstahusen och Kronanområdet i öst, är några exempel där vi har flera nya kunder för el, fiber och fjärrvärme. Glädjande har vi också nått målet med 10 000 aktiva kunder för stadsnät. Samtidigt fortsätter vi att framtidssäkra våra nät, för såväl befintliga som nya kunder. Vi underhåller, uppgraderar och reinvesterar – för att garantera en trygg och avbrottsfri vardag för våra kunder. Vi hade stora investeringsplaner för året, och sammantaget har vi investerat enligt plan.

VI AVRUNDAR OCH SER FRAMÅT
När vi avrundar 2020 så ser vi ett annorlunda år. Men vi har ställt om, och gjort det snabbt. Där vår vardag blivit annorlunda, och där vi ändå haft verksamhet som vanligt. Med en stabil leverans till alla våra kunder. Vi summerar väldigt bra siffror för året med ett resultat på 28,2 Mkr och ett starkt kassaflöde där vi stärkt soliditeten samt amorterat 40 Mkr.

Vi sa även tack till IT-service som vid årsskiftet återgick till stadens regi. IT-service kan summera en spännande tid och en positiv förändringsresa med fokus på service och leverans. Med IT-service kan Landskrona stad ta nästa steg i sin digitala utveckling.

Nu ser vi fram emot ett nytt år – med 2020 i bakfickan står vi starka och är väl rustade för nya utmaningar. Digitalisering och elektrifiering av samhället. Investeringar och reinvesteringar av vår verksamhet. Nyetableringar och områden som utvecklas. Det står på vår agenda.

Vi ser också fram emot att fira – Landskrona Energi firar 10 år som bolag och fjärrvärme jubilerar 40 år i staden.

Vi vet att vi får hålla i och hålla ut ett tag, men vi ser ljust på framtiden!

/Johan Holmstedt, VD, Landskrona Energi AB 

Relaterat
Landskrona Energi AB Årsredovisning 2020