18 mars 2020

Väntar du på service av din fjärrvärme?

Du som är fjärrvärmekund hos oss får fri service av den fjärrvärmecentral vartannat år. Det ingår i ditt fjärrvärmeavtal som villakund. Nu på våren brukar vi skicka ut ett brev om bokning av service. Men, med anledning av coronaviruset – så kommer vi att vänta med vårt servicebesök hos dig.

Servicebesöken skjuts upp och de kommer att utföras lite längre fram. Du kommer att få ett brev från oss när det är dags.

Har du frågor eller får akuta problem med din fjärrvärmecentral, kontakta vår kundservice via mejl: kundservice@landskronaenergi.se eller telefon: 0418-473620.