11 december 2020

För våra elnätskunder 2021

Inför år 2021 har vi valt att hålla våra elnätsavgifter oförändrade, vilket innebär att vi kan erbjuda dagens priser under kommande år. 

För våra elproducenter justerar vi ersättningen för minskade nätförluster, och ger en något ökad ersättning till våra lokala elproducenter; som exempelvis solcellsägare i Landskrona.

Samtidigt fortsätter vi att framtidsäkra vårt elnät, för såväl befintliga som nya kunder. Vi utökar våra reinvesteringsplaner, genom att öka takten för vårt underhållsarbete på befintligt elnät. Bland annat planerar vi att byta eller bygga om upp till sju nätstationer under året. Vi vill på så sätt garantera en trygg leverans och en avbrottsfri vardag för våra kunder. Parallellt med det vill vi hjälpa till med nyetableringar och är med i utvecklingen av Landskrona, och bygger ut elnätet där staden växer.

- Vi värdesätter att kunna ge våra kunder stabila priser, och samtidigt kunna öka våra investeringar. Vi ser att det skapar värde för våra kunder och Landskrona för året som kommer, säger Angelo Tizzano, elnätschef.

Relaterat
Elnätsavgifter 2021 
Nöjda och nya kunder