10 april 2019

Välkommen till årsstämma

Den 24 april är du välkommen till Landskrona Energis, Landskrona Energi Kraft samt Landskrona Energi Service årsstämma. På stämman kan du höra mer om vår verksamhet, träffa och ställa frågor direkt till ledningen samt möta representanter från Landskrona Energi.

Datum: 24 april 
Tid: 12.00
Plats: Gasverksgatan 2

Nedan hittar du programmet för respektive bolag: 

Önskar du delta på årsstämman anmäler du ditt intresse till katarina.rosberg@landskronaenergi.se eller på 0418-473615 senast den 17/4

Relaterade nyheter

30 mars Earth Hour– tillsammans släcker vi för en klimatsmart stad

Landskrona Energi och Landskrona stad gör en gemensam insats för ett bättre klimat. Vi släcker fasadbelysningen på Rådhuset och stadshusets utomhusbelysning. Dessutom släcks även gatubelysningen...

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...