16 januari 2019

Dags att välja tjänsteleverantör

Kanske har det gått en tid sedan du anslöt din bostad till fibernätet och du har ännu inte valt tjänsteleverantör? Mycket intressant har hunnit hända på vägen, vårt nät håller högsta kvalitet och utbudet av tjänster och leverantörer har utökats så att du får ännu större valmöjlighet! Vill du utnyttja din fiberinkoppling fullt ut, gå in och välj en tjänsteleverantör redan idag!

Hur väljer jag?

Idag kan du välja mellan 9 olika tjänsteleverantörer. Allt från den lokala leverantören till flera större nationella. Det gör att du som kund har större valfrihet och fler alternativ att välja mellan, precis som det ska vara i ett Öppet Nät. Läs mer om deras erbjudande här 

När du bestämt dig kontaktar du den aktuella tjänsteleverantören.

                                    

Du kan välja allt från 10-1000 Mbit/s 

Det har även skett en del förändringar i vårt utbud av hastigheter. Numera kan du välja mellan 10, 100, 250, 500 och ända upp till 1000 Mbit/s allt för att det ska finns något som passar för ditt och din familjs behov!

Relaterade nyheter

30 mars Earth Hour– tillsammans släcker vi för en klimatsmart stad

Landskrona Energi och Landskrona stad gör en gemensam insats för ett bättre klimat. Vi släcker fasadbelysningen på Rådhuset och stadshusets utomhusbelysning. Dessutom släcks även gatubelysningen...

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...