22 mars 2019

Lågt flygande plan över Landskrona var beställt av Landskrona Energi

Landskrona Energi gör då och då inventering av fjärrvärmenätet med värmekamera och då hyr vi in ett flygplan som flyger fram och tillbaka och ganska lågt över Landskrona. Detta gjordes för ett par dagar sedan. Senast termografering gjordes var för tre år (3). Vi inspekterar nätet för att se om det finns några läckor och isåfall kunna stoppa dessa innan det inträffar ett större läckage. Resultatet får vi reda på om cirka 14 dagar.

Varför berättade vi inte detta innan flygningen ägde rum?

Att vi inte kommunicerat ut detta innan flygningen ägde rum beror på att det är många parametrar som ska stämma såsom väder och temperatur, planet lyfter därmed med väldigt kort varsel.

 

https://www.hd.se/2019-03-19/mindre-propellerplan-flyger-fram-och-tillbaka-over

 

Relaterade nyheter

30 mars Earth Hour– tillsammans släcker vi för en klimatsmart stad

Landskrona Energi och Landskrona stad gör en gemensam insats för ett bättre klimat. Vi släcker fasadbelysningen på Rådhuset och stadshusets utomhusbelysning. Dessutom släcks även gatubelysningen...

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...