08 februari 2019

Här kommer laddstolpar att planteras

Under 2019 kommer vi att "plantera" laddstolpar på utvalda platser i staden. Beroende på var kommer det att vara snabbladdare och så kallade destinationsladdare, det vill säga långsamladdare. Läs mer om vår satsning mot en klimatsmart stad här