06 maj 2019

Dags för kundnöjdhetsmätning för dig som är kund i vårt stadsnät

I maj genomför vi en kundundersökning för dig som är ansluten till vårt stadsnät. Du kommer att få ett mail med information och länk till undersökningen.

Dina synpunkter är viktiga för utvecklingen av tjänster som tillhandahålls i vårt nät. Enkäten tar cirka 10 min att besvara. Vi vill ha dina svar senast den 25 maj. Dina svar kommer att vara till stor hjälp för att förbättra service, tjänster och erbjudande i Landskrona Energi stadsnät. 

Bra att veta

  • Enkäten tar cirka 10 minuter i anspråk
  • Du är självfallet helt anonym.
  • Studien genomförs av Vidalf AB på uppdrag av Landskrona Energi stadsnät.

 

Stort tack om du deltar i vår undersökning, det bidrar till att vi kan bli bättre.