18 februari 2019

Nu gräver vi fjärrvärmeledning till Kronan

Landskrona växer i östlig riktning och på området Kronan finns idag ett flertal verksamheter och det planeras för ett flertal nya. Sedan ett år tillbaka har planeringen för en fjärrvärmeledning till området pågått. Ledningens storlek är anpassad till den framtida utbyggnaden i området.  

 

Utmaning 

Den stora utmaningen under planering och utförandefasen är den sträcka som ska passera under motorvägen E6 i höjd med den gång och cykelväg som förbinder området Kronan med Kamgatan, Landskrona.  För att passera motorvägen kommer en tryckning av fjärrvärmeledningarna under körbanorna att göras under vecka 8 och 9. Arbetet innebär att trafiken på motorvägen leds om och körbanorna kommer växelvis att stängas, det kommer dock inte innebära att bilister får köra andra vägar.

Vill du veta mer om projektet, kontakta huvudprojektledare Mattias Olsson, 0418-470879 eller maila honom