25 maj 2018

Ny tjänsteleverantör i vårt öppna stadsnät Telia levererar tv, bredband och telefoni till våra kunder

Idag får alla som är uppkopplade till Landskrona Energis Stadsnät tillgång till bredband, tv och telefoni från Telia. Landskrona Energi har 13 000 anslutna hushåll.
Landskrona Energis stadsnät är ett fiberbaserat nät som idag når ut till nästan alla hushåll och företag i kommunen. Redan i år kommer nätet att vara fullt utbyggt och kan därmed erbjuda samtliga hushåll och företag i Landskrona uppkoppling via fiber. Landskrona är därmed bland de första kommunerna i Sverige att uppnå det målet.
– Äntligen får alla hushåll som är anslutna till Landskrona Energi Stadsnät fler valmöjligheter. Bland annat snabbt bredband och Sveriges bästa tv, med film och sport på alla skärmar. Allt detta när, hur och var de vill. Det är helhet som vi sett fram emot att erbjuda och det känns fantastiskt bra, säger Philip Wagrowski, ansvarig för Telias tv och bredbandstjänster.
Med Telias tv-tjänst blir de boende en del av Sveriges nöjdaste tv-kunder enligt SKI, Svenskt kvalitetsindex. Tv-boxen ger över 100 kanaler, tusentals inspelade program och 10 000 titlar i Telias filmbutik. Vare sig man älskar filmer, sport eller barnprogram finns det något för alla – och allt favoritinnehåll kan streamas i Telia Play.
– Vi har jobbat hårt för att erbjuda samtliga hushåll och företag i Landskrona en uppkoppling via fiber och har snart nått målet. Parallellt med utbyggnaden har vi verkat för ett attraktivt och brett tjänsteutbud i Stadsnätet. Telias tjänster har länge varit efterfrågade av kunderna och det är därför väldigt glädjande att vi nu kan tillmötesgå våra kunder med dessa tjänster säger Magnus Sjövik, Stadsnätschef på Landskrona Energi.
För mer information, kontakta gärna Telias pressavdelning 0771-775830 eller besök vårt nyhetsrum teliapress.se
Frågor till Landskrona Energi besvaras av kommunikationsavdelningen, 0418-470776

Relaterade nyheter

30 mars Earth Hour– tillsammans släcker vi för en klimatsmart stad

Landskrona Energi och Landskrona stad gör en gemensam insats för ett bättre klimat. Vi släcker fasadbelysningen på Rådhuset och stadshusets utomhusbelysning. Dessutom släcks även gatubelysningen...

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...