06 april 2017

Stöd till fiberutbyggnad på Landskronas landsbygd

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat 7,5 miljoner kronor i bredbandsstöd till Landskrona Energi för utbyggnad av fiber på landsbygden i Landskrona.

– Vi är jätteglada för att vi fått ta del av de stödpengar som finns för utbyggnad av fiber på landsbygden. Nu kan vi verkligen se till att uppfylla vårt mål att alla i kommunen skall ha tillgång till bredband via fiber senast 2018, säger stadsnätschef Magnus Sjövik på Landskrona Energi.

Bidraget från Länsstyrelsen i Skåne omfattar 236 specificerade fastigheter. Övriga fastigheter som definieras som landsbygd inom Landskrona kommer att erbjudas fiberanslutning på motsvarande villkor men ingår inte i själva bidragsprojektet.

– Vi sätter genast igång med planering och projektering för landsbygden. Ska vi hinna bli klara till 2018 gäller det att hålla ett fortsatt högt tempo, säger Eric Martler, chef för projektering och utbyggnad på Landskrona Energi.

Landskrona har ett av de mest utbyggda fibernäten i landet och är högst rankat avseende IT- och telenät i Svenskt Näringslivs senaste mätning av kommunernas företagsklimat.

– Landskrona har länge legat i framkant när det gäller fiberutbyggnad. Med hjälp av det här stödet kan vi stärka vår position ytterligare och göra det ännu mer attraktivt att bo och driva företag i Landskrona, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef i Landskrona stad

Relaterade nyheter

06 oktober 2015

100 % fibertäckning i Landskrona senast år 2018

Styrelsen i Landskrona Energi AB har tagit ett strategiskt inriktningsbeslut att samtliga kommuninvånare och arbetsplatser i Landskrona stad skall ges möjlighet att ansluta sig till bolagets...

20 oktober 2015

Landskrona Energi AB inviger toppmodern serverhall

Landskrona Energi har sedan flera år tagit stafettpinnen som en av landets ledande IT städer och den 23 oktober inviger vi vår nya toppmoderna och driftsäkra serverhall. Skånes egen IT-guru, Jonas...

24 april 2013

Landskrona Stadsnät bäst i Skåne

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv (via foretagsklimat.se) näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå. En aspekt som mäts via enkätsvar är bland annat hur de lokala företagarna uppfattar tel...