19 juni 2019

Planerade gräv- och installationsarbete

Här ser du de flesta gräv- och installationsarbeten som är planerade till kommande veckor, både för fiber-, el- och fjärrvärmenätet. Det är inte ovanligt att det blir förändringar på grund av att akuta arbeten måste utföras.

Fjärrvärme

Pågående grävarbeten för fjärrvärme

Vecka 25     Fjärrvärme till Kronan. Förläggning av fjärrvärme i Kamgatan.
Vecka 25     Pilängsrundeln. Förläggning av fjärrvärme.
Vecka 25     Drift- och underhållsarbete av fjärrvärmeledningar i Andra tvärgatan
Vecka 25     Förläggning av fjärrvärme intill Profilgatan 15.
Vecka 25     Drift- och underhållsarbete av fjärrvärmeledningar i Kung Hansväg och          Utmarksgatan

Kommande projekt:

Förläggning av fjärrvärme vid Lodjursgatan 4.

ELNÄT

Planerat ombyggnadsarbete av elkablar

Schaktningsarbete kommer under juni att utföras i gångbanan på Hantverkaregatan och Vintergatan då vi behöver byta ut äldre elkablar. Vi hoppas på förståelse av eventuella störningar i framkomligheter under utförandetiden.

FIBERNÄT

Fiberinstallationer

Några veckor innan det är dags för installation får du som beställt  fiberinstallation ett brev med instruktioner om hur du bokar din tid för installation. När montörerna kommer till din bostad gör de hål i väggen, drar in fibern i huset och sätter upp fiberboxen. Cirka ett dygn efter installationen är fibern igång och du kan beställa de tjänster du är intresserad av.
Kolla in utbudet här. 

Planerade installationsarbete

Vi jobbar löpande med att förstärka stamnätet för att ha ett stabilt fibernät även i framtiden.