Planerade gräv- och installationsarbeten

Här har vi samlat gräv- och installationsarbeten som är pågående och planerade - för fiber-, el- och fjärrvärmenätet. Ibland kan det blir förändringar vid akuta arbeten, då informerar vi om det. 

Fjärrvärme

Pågående grävarbeten:

 • Förläggning av fjärrvärme på Kronan. Påverkar Örjaleden.
 • Förläggning av fjärrvärme i Strandbyn. Påverkar Sandbergsgatan, Strandridaregatan, Skansgatan och Strandängsgatan. 
 • Omförläggning av fjärrvärme vid Bronsängen. Påverkar Idrottsvägen 18.
 • Drift- och underhållsarbete intill Hälsingborgsvägen, Astrakangården och Aromagården. 
 • Förläggning av fjärrvärme på Säbyholm.

Planerade grävarbeten:

 • Förläggning av fjärrvärme på Mellangatan 41 och Nedre gatan.
 • Förläggning av fjärrvärme i Selma Lagerlöfs väg.
 • Drift- och underhållsarbete vid Segergatan-Prinsgatan.
 • Förläggning av fjärrvärme på Säbyholmsvägen. 

Uppdaterat: 2020-04-07

Elnät

Pågående arbete för elnät: 

 • Nyförläggning av elserviser i strandbyn - påverkar Sandbergsgatan, Skansgatan, Brinkgatan och Strandängsgatan. Planerat att pågå till första kvartalet 2021.
 • Omförläggning av gammalt elnät vid Strandvägen i samband med stadens omgestaltning av vägen - berör Strandvägen från Svaneholmsvägen till Holmgatan. Planerat att pågå till första kvartalet 2021.
 • Omläggning av befintligt elnät vid Idrottsvägen 18 i samband med nybyggnad av lägenhetshus Boklok. Planerat färdigt april 2020.
 • Omförläggning av serviser och fördelningar på Hantverkargatan. Pågår under 2020.
 • Omförläggning av serviser och fördelningar Stormgatan. Planerat färdigt i maj 2020.

Planerat ombyggnadsarbete: 

 • Omkoppling av serviser Pilängsrundeln 2-7. Planerat för utförande februari/mars. Kommer inte att påverka framkomligheten. Kunder kommer att meddelas vid avbrott.
 • Schaktning i trottoaren vid Föreningsgatan 186. Planerat till den 24 februari till 6 mars.

Uppdaterat: 2020-02-05

Fibernät

Fiberinstallationer

Några veckor innan det är dags för installation får du som beställt  fiberinstallation ett brev med instruktioner om hur du bokar din tid för installation. När montörerna kommer till din bostad gör de hål i väggen, drar in fibern i huset och sätter upp fiberboxen. Cirka ett dygn efter installationen är fibern igång och du kan beställa de tjänster du är intresserad av.
Kolla in utbudet här. 

Planerade installationsarbete:

Vi jobbar löpande med att förstärka stamnätet för att ha ett stabilt fibernät även i framtiden.