11 september 2017

Planerade gräv- och fiberarbete

Här kommer de flesta gräv- och fiberarbeten som är planerade till  kommande veckor. Det är inte ovanligt att det blir förändringar på grund av att akuta arbeten måste utföras.


Planerade grävarbeten

Vecka  48 2017 - vecka 2 2018
Grävningen fortgår i centrum Väster och beräknas pågå resten av året. Därefter börjar vi med centrum Söder.
Vecka 44 påbörjades grävning i Aspan  och kommer att fortgå resten av 2017 
Vecka 45 påbörjas grävning i Nyvång och beräknas vara klart vecka 49.
Vecka  51 och 52 kommer ett mindre projekt s grävas på Motorgatan
Vecka 50 påbörjas grävarbete i Råga Hörstad samt Glumslöv Norra, vilken är en samförläggning med Eon.
Vecka 2 påbörjas grävarbete i Örja Industriområde

 

Fiberinstallationer

Några veckor innan det är dags för installation får du som beställt  fiberinstallation ett brev med instruktioner om hur du bokar din tid för installation. När montörerna kommer till din bostad gör de hål i väggen, drar in fibern i huset och sätter upp fiberboxen. Cirka ett dygn efter installationen är fibern igång och man kan beställa tjänster. Detta gör du via Stadsnätsportalen.

Vecka 45 installeras Arrarp beräknas klart fredagen den 10 november
Vecka 49 - 50 installeras Nyvång
Vi kommer löpande att efteransluta, d v s installera beställningar på fiberanslutningar som har inkommit efter att projekt är klara

Vi jobbar löpanade med att förstärka stamnätet för att ha ett stabilt fibernät även i framtiden.

Relaterade nyheter

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...