31 januari 2018

Viasat ny tjänsteleverantör i Landskrona Energis öppna stadsnät

Från och med den 31 januari, blir Viasat ny tjänsteleverantör av tv och bredband i Landskrona Energis öppna stadsnät och därmed erbjuds samtliga kunder som är anslutna i nätet deras tjänster.

Tjänsterna beställs direkt från Viasat eller via  Landskrona Energis stadsnätsportal på landskronaenergi.se och är tillgängliga från och med 31 januari.

Vi arbeta kontinuerligt för att utöka tjänsteutbudet i det öppna stadsnätet. Därför är vi glada över att Visat som är en stor aktör på marknaden valt att bli tjänsteleverantör, det ger dig som kund ökad valfrihet.


Mer information om tjänsteutbud finner du på viasat.se och landskronaenergi.se

Relaterade nyheter

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...