18 december 2017

Com Hem ny tjänsteleverantör i Landskrona Energis öppna stadsnät.

Från och med den 18 december är Com Hem ny tjänsteleverantör av tv och bredband i Landskrona Energis öppna stadsnät och därmed erbjuds samtliga kunder som är anslutna i nätet deras tjänster.

Tjänsterna från Com Hem beställs via Landskrona Energis stadsnätsportal på landskronaenergi.se och är tillgängliga från och med 18 december 2017.

Vi arbetar kontinuerligt för att utöka tjänsteutbudet i det öppna stadsnätet. Därför är vi glada över att Com Hem som är en stor aktör på marknaden valt att bli tjänsteleverantör, det ger dig som kund ökad valfrihet.


Mer information om tjänsteutbud finner du på comhem.se och landskronaenergi.se

Relaterade nyheter

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...