10 oktober 2017

Hundrastplatsen på Gasverksgatan flyttas

Under vecka 42 kommer vi att påbörja flytten av hundrastplatsen. Hundrastplatsen kommer istället hamna cirka 50 meter söder ut längst Gasverksgatan.

För dig som rastar din hund här kommer  innebär det att den 27 oktober mellan klockan 07.00 och 10.00 kommer hundrastplatsen att vara stängd.

Ett markbyte mellan Landskrona Energi och Landskrona Stad ligger till grund för flytten.

Relaterade nyheter

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...