Historiska elpriser

 

Det rörliga elpriset utvecklas från år till år. Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Elpriserna varierar därför mellan elområdena och mellan olika elhandlare. Priset avser rörligt elpris (öre/kWh) ex moms.

 

År Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2021 57,81 63,47 53,28 49,87 55,94              
2020 34,36 26,03 23,74 20,76 20,97 32,72 30,44 49,04 44,29 34,79 45,15 46,34
2019 67,95 59,86 51,43 50,41 46,10 37,28 46,34 49,25 47,00 53,47 52,91 46,17

 

 

Historik jämförpriser

Priserna innehåller samtliga priskomponenter som elcertifikat, påslag, årsavgift samt andra avgifter och moms. Elnätsavgifter ingår däremot inte i jämförpriserna. På den oberoende prisjämförelsesajten elpriskollen.se kan du jämföra avtal mellan olika elhandelsföretag. Elpriserna följer spotpriset från Nord Pool.

Landskronaelen

Med Landskronaelen får du en 100% förnybar elleverans från kraftvärmeverket Energiknuten . Du gör en insats för miljön då elen, tillsammans med Energiknutens fjärrvärme, produceras av utsorterat restmaterial. När du handlar din el lokalt stannar pengarna i kommunen.

Anvisningsavtal 

Ett anvisningsavtal är det avtal som du som elnätskund får om du inte aktivt väljer ett elhandelsbolag, för att se till att du inte blir utan el. I Landskrona Energis elnät är vi, dotterbolaget Landskrona Energi Kraft, den anvisade elhandlaren.

2021 2000 5000 20000
Januari 91,01 79,76 74,14
Februari 98,09 86,84 81,21
Mars 85,34 74,09 68,47
April 81,08 69,83 64,21
Maj 88,68 77,43 71,80
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

 

2020 2000 5000 20000
Januari 61,70 50,45 44,82
Februari 51,28 40,03 34,41
Mars 48,42 37,17 31,54
April 44,70 33,45 27,82
Maj 44,96 33,71 28,09
Juni 59,64 48,39 42,77
Juli 56,80 45,55 39,93
Augusti 80,05 68,80 63,17
September 74,11 62,86 57,24
Oktober 62,24 50,99 45,37
November 75,18 63,93 58,31
December 76,67 65,42 59,80

 

2019 2000 5000 20000
Januari 103,69 92,44 86,82
Februari 93,57 82,32 73,70
Mars 83,04 71,79 66,16
April 81,77 70,52 64,89
Maj 76,37 62,12 59,50
Juni 65,35 54,10 48,48
Juli 76,67 65,42 59,80
Augusti 80,31 69,06 63,44
September 77,50 66,25 60,62
Oktober 85,59 74,34 68,71
November 84,89 73,64 68,01
December 76,46 65,21 59,58

2021 2000 5000 20000
Januari 101,51 83,96 75,19
Februari 108,59 91,04 82,26
Mars 95,84 78,29 69,52
April 91,58 74,03 65,26
Maj 99,18 81,63  72,85 
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

 

2020 2000 5000 20000
Januari 72,20 54,65 45,87
Februari 61,78 44,23 35,46
Mars 58,92 41,37 32,59
April 55,20 37,65 28,87
Maj 55,46 37,91 29,14
Juni 70,14 52,59 43,82
Juli 67,30 49,75 40,98
Augusti 90,55 73,00 64,22
September 84,61 67,06 58,29
Oktober 72,74 55,19 46,42
November 85,68 68,13 59,36
December 87,17 69,62 60,85

 

2019 2000 5000 20000
Januari 114,19 96,64 87,87
Februari 104,07 86,52 77,75
Mars 93,54 75,99 67,21
April 92,27 74,72 65,94
Maj 86,87 69,32 60,55
Juni 75,85 58,30 49,53
Juli 87,17 69,62 60,85
Augusti 90,81 73,26 64,49
September 88,00 70,45 61,67
Oktober 96,09 78,54 69,75
November 95,39 77,84 69,06
December 86,96 69,41 60,63

Som elhandlare betalar vi avgifter till Nord Pool för att utnyttja marknaden, samt till Svenska Kraftnät – för att använda Sveriges stamnät.

nordpoolgroup.com
svk.se