Nya priser 1 januari 2019

Från och med den 1 januari gäller nya priser för leverans av fjärrvärme. Den nya prislistan finner du nedan.

Normalprislista för konsument 2019

Normalprislistan gäller från den 1 januari till den 31 december 2019

Priset består av en Fast del och en Energidel.

FAST DEL

4 141 kr/år exkl. moms 5 176 kr/år inkl. moms

ENERGIDEL

49,76 öre/kWh exkl. moms 62,2 öre/kWh inkl. moms

För energileverans gäller allmänna avtalsvillkor.
I fjärrvärmepriset ingår ett (1) servicebesök vartannat år, i syfte att serva din fjärrvärmecentral, samt gällande energi- och miljöskatter.

Anslutningsavgift för nya kunder

Nyanslutningsavgift Kr exkl. moms Kr inkl. moms
Enstaka villor 56 000 70 000

Nyanslutningsavgiften omfattar komplett anslutning inklusive fjärrvärmecentral samt påkoppling på husets varmvattensystem. I anslutningsavgiften ingår 12 meter ledningsförläggning inom fastigheten. Anslutningspriset gäller endast under förutsättning att huset har vattenburet varmvattensystem samt att befintlig ledning för fjärrvärme ligger i direktanslutning till fastigheten. Vid övriga anslutningar tillämpas individuell prissättning.
Konsumenter kan söka ROT-avdrag för anslutning av fjärrvärme.

ÖVRIGA AVGIFTER

Övriga avgifter Kr exkl. moms Kr inkl. moms
Inflyttningsavgift 215 269
Återinkopplingsavgift 1) 850 -
Återinkopplingsavgift 2) 850 1063

1) Efter avstängning p.g.a. bristande betalning mm
2) På egen begäran, t ex när man ej ämnar nyttja sin anläggning under en viss tid

 

 

Jämförpriser för konsument 2019

1 januari - 31 december 2019

ÅRLIG DRIFTKOSTNAD

Den årliga driftkostnaden för en normalstor villa räknas ut genom att addera den fasta delen med energidelen. För en villa som under ett normalår använder 20 MWh (20 000 kWh) för uppvärmning (värme och varmvatten), blir den totala årskostnaden cirka 17 620 kr. Det ger en beräknad medelkostnad per kWh på 88 öre/kWh. 

Beräkningsexempel:

Fast del

+

Energidel

=

Årlig driftkostnad

5176 kr/år

+

0, 622 kr/kWh x 20 000 kWh

=

17 616 kr/år

Hur mycket du som kund betalar för din fjärrvärmeleverans beror på hur mycket fjärrvärme du använder för din uppvärmning. Nedan kan du se beräknade jämförelsepriser utifrån fyra typkunders fjärrvärmeanvändning. Beräkningen är utförd enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2009:3).

 

Jämförelsepriser  2019:

Årlig förbrukning

Totalkostnad/år

Fast avgift/år

Rörlig avgift/år

Kr/kWh

15 000 kWh

14 506 kr

5 176 kr

9 330 kr

0,97

20 000 kWh

17 616 kr

5 176 kr

12 440 kr

0,88

30 000 kWh

23 836 kr

5 176 kr

18 660 kr

0,79

40 000 kWh

30 056 kr

5 176 kr

24 880kr

0,75

Samtliga priserna är angivna inkl. moms.

 

 

Nya priser 1 januari 2019 för dig som är näringsidkare

Från och med den 1 januari gäller nya priser för leverans av fjärrvärme. Den nya prislistan finner du nedan.

Normalprislista för näringsidkare 2019

Normalprislistan gäller från den 1 januari och tillsvidare

Fjärrvärmepriset för fastigheter består av en Effektdel och en Energidel med tre säsongspriser.

EFFEKTDEL

Abonnerad effekt kW 1) Grundpris kr/år Effektavgift kr/kW
0 - 60 0 752
61 - 175 7 400 628
176 - 1400 26 500 509
1401 -  117 200 441

1) Dygnsmedeleffekt (dygnsförbrukning/24h).
Baseras på uppmätta värden av din fjärrvärmemätare och återges i för din anläggning individuella effektsignatur som sänds ut till dig en gång per år.

ENERGIDEL

Säsong Pris öre/kWh
Vår/höst (april-maj, sept-okt) 25,9
Sommar (juni-aug) 9,5
Vinter (nov-mars) 49,9

 

Flödestaxa

Flödestaxan gäller enbart under vinterperioden, november -mars och uppgår till 2,0 kr/mexkl. moms.
Flödestaxan är baserad på hur mycket fjärrvärmevatten som behöver pumpas igenom anläggningen. Det vill säga ju effektivare anläggning desto mindre flöde och kostnad, vilket medför ett effektivare fjärrvärmenät.

 

För energileverans gäller allmänna avtalsvillkor. 
I fjärrvärmepriset ingår gällande energi- och miljöskatter.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

ÖVRIGA AVGIFTER

Övriga avgifter Kr exkl. moms Kr inkl. moms
Inflyttningsavgift 215 269
Återinkopplingsavgift 1) 850 -
Återinkopplingsavgift 2) 850 1063

1) Efter avstängning p.g.a. bristande betalning mm
2) På egen begäran, t ex när man ej ämnar nyttja sin anläggning under en viss tid

Anslutningsavgift för nya kunder

Nyanslutningsavgift Kr/kW
Enstaka fastigheter 500

Nyanslutningsavgiften omfattar endast servisledning. Avgiften omfattar således inte fjärrvärmecentral, installation av fjärrvärmecentral och påkoppling på tappvarmvattensystemet. I anslutningsavgiften ingår 12 meter ledningsförläggning inom fastigheten. Anslutningspriset gäller endast under förutsättning att fastigheten har vattenburet tappvarmvattensystem samt att befintlig ledning för fjärrvärme ligger i direktanslutning till fastigheten. Vid övriga anslutningar tillämpas individuell prissättning.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

 

 

 

Jämförpriser för näringsidkare 2019

 

Hur mycket man som kund betalar för sin fjärrvärmeleverans beror på hur mycket fjärrvärme som används för  uppvärmning. Nedan finns beräknade jämförelsepriser utifrån fyra typkunders fjärrvärmeanvändning. Beräkningen är utförd enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2009:3).

 

Fjärrvärme jämförpriser näringsidkare 2019

Årlig förbrukning

Totalkostnad/år

Fast avgift/år

Rörlig avgift/år

Flödesavgift/ år 

Kr/kWh

80 MWh

69 336 kr

26 696 kr

40 264 kr

 2 376 kr

0,87

193 MWh

165 903 kr

63 034 kr

97 137 kr

 5 732 kr

0,86

500 MWh

412 559 kr

146 059 kr

251 650 kr

 14 850 kr

0,83

1 000 MWh

791 994 kr

258 994 kr

503 300 kr

 29 700 kr

0,79

Samtliga priserna är angivna inkl. moms.

Så här påverkar det dig

Prissättning utgår ifrån fastighetens behov och speglar den verkliga fjärrvärmeanvändning. Genom förbättrade mätmetoder läses fjärrvärmeanvändningen av timme för timme. Denna kopplas  till utetemperaturen över säsongen. Sambandet mellan fjärrvärmeanvändningen och utetemperaturen kallas för effektsignatur. Detta har gjort det möjligt att skapa en mer kostnadsriktig och rättvis prissättning.

Effektsignaturen anger effektbehov       

Behovet av värme och varmvatten varierar över säsongen i förhållande till utetemperaturen. Med andra ord avgör det hur stor värmekapacitet som behövs i våra anläggningar . Förhållandet mellan effektuttaget vid olika utetemperaturer räknas fram i effektsignaturen. Effektsignaturen är individuell och unik för varje fastighet och anläggning. Beräkningen baseras på mätdata inhämtad vardagar under uppvärmningssäsongen, det vill säga då utetemperaturen är 10 grader eller lägre. Effektbehovet uppdateras varje år och ligger till grund för vilken debiterad effekt samt effektpris som du får. Din individuella anläggningsinformation med tillhörande aktuell effektsignatur sänds ut till dig en gång varje år.

Att effektivisera lönar sig!

Det lönar sig alltid att energieffektivisera och att bättre ta tillvara på energin i fjärrvärmen. Det som styr fjärrvärmekostnaden i den nya prismodell är vilket säsongspris som gäller samt hur du använder din fjärrvärme. Du kommer att kunna påverka alla delar i din värmekostnad genom att spara energi och effekt samt genom att arbeta med din returtemperatur.

 

Flödestaxa

Flödestaxan baseras på hur hur mycket fjärrvärmevatten som behöver pumpas igenom anläggningen. Desto effektivare anläggning desto mindre flöde och kostnad vilket medför ett effektivt fjärrvärmenät Flödestaxan gäller endast under vinterperioden, november - mars.

 

 

 

PRISLISTA FÖR SERVICE TILL FASTIGHETER

 

Serviceavtal Fastigheter 15-100 kW

Serviceavtal: 852 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år. 
.
Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Serviceavtal Fastigheter >100 kW

Serviceavtal: 1 500 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år.
Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 och tills vidare.

Akutbesök

Har du redan nyttjat ditt extrabesök som ingår i serviceavtalet eller inte har ett serviceavtal gäller nedan priser:

Servicebesök under ordinarie arbetstid mellan  klockan 07.00-16.00 utan serviceavtal kostar 500 kr/tim exkl. moms. 

Servicebesök utöver ordinarie arbetstid serviceavtal kostar 660 kr/tim exkl. moms. 

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri förbesiktning.

Priskonstruktion

Fjärrvärmepriset består av fyra delar - energipris, effektavgift, flödestaxa och en fastavgift


Energipris

Energipriset är uppdelat på tre perioder: en vinterperiod (januari - mars och november - december), en vår och
höst period (april - maj, september - oktober) samt en sommarperiod (juni - augusti). Inom respektive period gäller energipris enligt vid var tid gällande prislista.
Kostnaden för energi kommer att baseras på faktisk uppmätt energiförbrukning och kommer att faktureras en gång i månaden.

Effektavgift


Effektbehovet baseras på uppmätt dygnsmedeleffektuttag under leveransperioden juli till juni. Uppmätt dygnsmedeleffekt ställs mot aktuell dygnsmedeltemperatur från SMHI vilket ger samband mellan utetemperatur och fastighetens effektbehov. Tillsammans bildar dessa värden en för fastigheten unik effektsignatur som utgör grunden för hur stor den årliga effektavgiften blir.

Flödestaxa


Flödestaxan är baserad på hur mycket fjärrvärmevatten som behöver pumpas igenom anläggningen. Det vill säga  ju effektivare anläggning desto mindre flöde och kostnad, vilket medför ett effektivare fjärrvärmenät. Flödestaxan gäller enbart under vinterperioden, november till mars.

Fast årlig avgift

Kostnaden för fast årlig avgift periodiseras lika över kalenderårets dygn och kunden debiteras fast avgift för motsvarande antal dygn på varje månadsfaktura.