Avtalsvillkor

Nedan hittar du avtalsvillkor samlade för elhandel, stadsnät, fjärrvärme samt elnät. 

Elhandel

Avtalsvillkor elhandel

Konsument
Landskrona Energi Kraft AB:s avtalsvillkor för Landskronaelen samt anvisningsavtalet
Dessa avtalsvillkor avser elleverans till konsumenter. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2019-01-01.

Allmänna avtalsvillkor för dig som är konsument 
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket. (El 2012 K rev 2). Gäller från och med 2019-01-01.

 Särskilda villkor för anvisad elleverans för dig som är konsument

Elbranschens särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2). Villkoren är utarbetade av Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket. Gäller från och med 2016-01-01.

 

Näringsidkare
Landskrona Energi Kraft AB:s (”LEKAB”) avtalsvillkor för näringsidkare
Dessa avtalsvillkor avser elleverans till näringsidkare. Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2019-01-01.

 Allmänna avtalsvillkor för dig som är näringsidkare 

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare/företag. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (El 2012 N (rev)). Gäller från och med 2016-01-01.

Särskilda villkor för anvisad elleverans för dig som är näringsidkare
Elbranschens särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare. Gäller från och med 2016-01-01.

 

 

Fjärrvärme

Konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk.pdf
Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket (Alma fjärrvärme K 2017). Gäller från 2017-06-01.

Fjärrvärmelagen 
Lagen stärker din ställning som kund och ger dig rätt till förhandling, medling samt att säga upp avtalet.  

Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet.pdf
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till näringsidkare. Villkoren är utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riskförbundet, Riksbyggen samt SABO.

Prisvillkor avseende näringsidkare

Prisvillkoren gäller från och med 2018-01-01 och tillsvidare för fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) från Landskrona Energi AB.
Vi har uppdaterat våra Prisvillkor avseende näringsidkare som gäller från och med 1 januari 2019.

Fjärrvärmelagen  
Lagen stärker din ställning som kund och ger dig rätt till förhandling, medling samt att säga upp avtalet.  

Lagen ställer krav på att prisinformation ska finnas tillgängligt och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de börja gälla. Vid förändringar av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig har du rätt att förhandla med ditt fjärrvärmebolag.

Hur gör jag om jag vill förhandla?

Är du inte nöjd och vill förhandla ska begäran om förhandling ske inom tre veckor från det att du meddelats om förändringen.  För att begära förhandling kontakta kundservice på telefon 0418-47 36 20. 

Det finns inga formella krav för hur en förhandling ska gå till men fjärrvärmebolaget meddelar när förhandlingen är avslutad. Avslutet kan göras muntligt, skriftligt eller vid ett möte.

Elnät

Konsument

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnätet och överföring av el till sådana anläggningar för dig som konsument.pdf
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för anslutning och distribution av el (nät) till privatpersoner. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket (Nät 2012 K (rev 2)). Gäller från 2019-01-01.

Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnätet och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller likartad verksamhet, lågspänning).pdf
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för anslutning och distribution av el (nät) till näringsidkare. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket (Nät 2012 N (rev)). Gäller från 2016-01-01.

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnätet och överföring av el till sådana anläggningar (högspänningskund).pdf
Elbranschens allmänna avtalsvillkor för anslutning och distribution av el till eller från elektriska högspänningsanläggningar. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (Nät 2012 H (rev)). Gäller från 2016-01-01.