Planerade gräv- och installationsarbeten

Ibland gräver vi i gatan. Och kanske stör för en stund. Det gör vi för att tryggt och säkert leverera el, fiber och fjärrvärme till dig som kund. Ibland gör vi underhållsarbete, och ibland utvecklar vi våra nät. Om du blir berörd genom avbrott av våra tjänster, så får du information direkt till dig. Ibland kan det bli förändringar vid akuta ärenden, då informerar vi om det på vår driftinformation. 

Fjärrvärme

Pågående grävarbeten: 

 • Förläggning av ny fjärrvärme från Övre gatan 76 till Nedre gatan 63.
 • Förläggning av ny fjärrvärme i Gränsgatan.
 • Förläggning av ny fjärrvärme vid Öresundsgatan/Stormgatan 17.
 • Drift- och underhållsarbete vid gång- och väg intill Söderleden i höjd med brandstationen.
 • Drift- och underhållsarbete vid Jysk, Malmövägen.

Planerade grävarbeten:

 • Förläggning av ny fjärrvärme till Erikstorps Kungsgård.
 • Förläggning av ny fjärrvärme i Sandbergsgatan.
 • Drift- och underhållsarbete på Andra Tvärgatan.
 • Drift- och underhållsarbete Stormgatan 48.

Uppdaterat: 2021-05-28

Elnät

Pågående arbete för elnät: 

 • Nyförläggning av elserviser i strandbyn - påverkar Sandbergsgatan, Skansgatan, Brinkgatan, Strandridregatan samt Erikstorpsvägen. Planerat att pågå till första kvartalet 2021.
 • Omförläggning av serviser och fördelningar på Hantverkargatan. Pågår hela 2021.

Planerat ombyggnadsarbete: 

 • Omförläggning av elnät och nätstation värmecentral - påverkar Ringvägen/Idrottsvägen. Börjar v. 45 och är planerat att pågå till mars 2021. 
 • KV Jäntan, omförläggning elnät Rådmansgatan - Östergatan. För utförande preliminärt hösten 2020.
 • Landsbyn etapp 2, för utförande 2021.
 • Ny gatubelysning längs med cykelväg Löparegatan planeras. 

Uppdaterat: 2020-10-26

Fibernät

Fiberinstallationer

Några veckor innan det är dags för installation får du som beställt  fiberinstallation ett brev med instruktioner om hur du bokar din tid för installation. När montörerna kommer till din bostad gör de hål i väggen, drar in fibern i huset och sätter upp fiberboxen. Cirka ett dygn efter installationen är fibern igång och du kan beställa de tjänster du är intresserad av. 
Kolla in utbudet här. 

Planerade installationsarbete:

Vi jobbar löpande med att förstärka stamnätet för att ha ett stabilt fibernät även i framtiden.