Kontaktuppgifter inför driftkontroll

För att vi ska ha möjlighet att genomföra driftkontrollen är det viktigt att vi har tillgång till fastighetens fjärrvärmeanläggning. Vi ber er därför att skriva in er kontaktuppgifter.