09 februari 2019

Störningar på Midhemsvägen 5

Det är störningar i TV och bredbands leveranserna på midhemsvägen 5, felsökning pågår