18 oktober 2018

Strömavbrott

Det kan bli störningar i el-leveranserna

20181018 : torsdag fm på Tränggatan 16 a-b samt Suellsgatan 2

samt

20181019 : fredag em på Storgatan 30-32

Fastighetsägare och boende i berörda fastigheter har fått information.