Planerade gräv- och installationsarbeten

Ibland gräver vi i gatan. Och kanske stör för en stund. Det gör vi för att tryggt och säkert leverera el, fiber och fjärrvärme till dig som kund. Ibland gör vi underhållsarbete, och ibland utvecklar vi våra nät. Om du blir berörd genom avbrott av våra tjänster, så får du information direkt till dig. Ibland kan det bli förändringar vid akuta ärenden, då informerar vi om det på vår driftinformation. 

Fjärrvärme

Pågående grävarbeten: 

  • Drift- och underhållsarbete vid gång- och väg intill Söderleden i höjd med brandstationen.
  • Drift- och underhållsarbete vid Malmövägen, intill ST1.
  • Drift- och underhållsarbete på Andra Tvärgatan.

Planerade grävarbeten:

  • Förläggning av ny fjärrvärme till Erikstorps Kungsgård.
  • Drift- och underhållsarbete Saltsjögatan 3.
  • Drift- och underhållsarbete Nyvång och Hjortstigen.

Uppdaterat: 2021-09-23

Elnät

Pågående arbete för elnät: 

  • Omförläggning av serviser och fördelningar på Hantverkargatan. Pågår hela 2021.

Planerat ombyggnadsarbete: 

  • Landsbyn etapp 2, för utförande 2021.
  • Ny gatubelysning längs med cykelväg Löparegatan planeras. 

Uppdaterat: 2021 

Fibernät

Fiberinstallationer

Några veckor innan det är dags för installation får du som beställt  fiberinstallation ett brev med instruktioner om hur du bokar din tid för installation. När montörerna kommer till din bostad gör de hål i väggen, drar in fibern i huset och sätter upp fiberboxen. Cirka ett dygn efter installationen är fibern igång och du kan beställa de tjänster du är intresserad av. 
Kolla in utbudet här. 

Planerade installationsarbete:

Vi jobbar löpande med att förstärka stamnätet för att ha ett stabilt fibernät även i framtiden.