Frågor och svar

El, energi, stadsnät och laddstolpar kan vara lite klurigt att förstå. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren här. Blev du inte klokare av detta är du naturligtvis välkommen att kontakta oss så svarar vi på just din fråga.

Elnät och elhandel

Jag ska flytta. Hur gör jag med mitt elnätsavtal?

Vad händer om jag glömmer att säga upp mitt avtal?

Hur säger jag upp mitt elhandelsavtal?

Vad händer med mitt elhandelsavtal när jag flyttar?

Hur gör jag med elen om jag hyr ut min lägenhet i andra hand?

Vad händer om jag missat betala min faktura?

Hur gör jag för att betala min faktura via e-faktura eller autogiro?

Hur kan jag betala min faktura?

Varför får jag två fakturor som gäller el?

Vad består priset för elhandel av?

Varför betalar jag avgift för elnätet?

Vem läser av elmätaren?

Vad är en områdeskod?

Vad är ursprungsgarantier

Vad är ursprungsmärkning

Var kan jag läsa mer om energibranschen?

Stadsnät

Hur får jag tillgång till fler nätverksuttag och kan använda IP-TV eller IP-telefoni?

Det där lät komplicerat och jag vet inte riktigt vad jag skall göra, vem kan hjälpa?

Hur fungerar en fiberterminal och hur kan jag använda tjänsterna?

Jag har ännu aldrig använt någon tjänst men misstänker att något är fel, vem kontaktar jag?

Inga lampor lyser på min fiberterminal, innebär det att den är sönder?

Mitt bredband fungerar inte, vem kontaktar jag?

Problem med TV-signalen, vem kontaktar jag?

Problem med telefonin, vem kontaktar jag?

Strömmen i mitt hus har gått, fungerar nätet ändå?

Hur länge dröjer det innan allt fungerar igen?

Kan man få tillgång till snabbare felåtgärder?

Hur ska lamporna blinka på fiberterminalen?

Hastighetsproblem

Laddstolpar

Hur många laddstolpar har det satts upp?

Vad är skillnaden på dessa två laddare?

Var finns laddstolparna i Landskrona?

Kommer Landskrona Energi att sätta upp fler laddstolpar?

Placering av laddstolparna

Hur betalar jag?

Måste jag betala P-avgift?

Vad kostar det att ladda?

Laddning och betallösning via InCharge

Ordlista

Abonnemang

Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”Abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätsföretaget.

 

Allmänna avtalsvillkor

En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.

 

Anläggning

Avser din elanläggning, det vill säga elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.

 

Anläggningsadress

Gatuadressen till din anläggning.

 

Anläggnings id, anl id

En kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.

 

Anvisat elhandelsföretag

Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag.

 

Anvisat pris

Det pris du betalar om du inte har något tecknat avtal om fast eller rörligt elpris med ditt elhandelsföretag kallas anvisat pris. Om ditt elhandelsföretag ändrar det anvisade priset måste företaget meddela om detta minst 15 dagar i förväg.

 

Användning; avläst

Den el du har använt enligt avläst mätarställning.

 

Användningsprofil eller -kurva

Visar hur din användning av el varierar under året.

 

Avläsning

En avläsning av mätarställningen på din elmätare.

 

Avläsning; fjärr-

Automatisk avläsning av din elmätare.

 

Avläsning; manuell

Avläsning av din elmätare, där antingen du själv eller någon från ditt elnätsföretag läser av mätaren.

 

Avläsning; slut-

En avläsning av mätarställningen på din elmätare, till exempel när du säger upp ditt elnätsavtal eller mätaren byts ut.

 

Bekräftelse (-brev)

Brev som visar vad som överenskommits mellan dig och elnätsföretaget eller dig och elhandelsföretaget.

 

Betalningsansvarig

Den person som har tecknat avtalen med elnätsföretaget och elhandelsföretaget är betalningsansvarig.

 

Elberedskapsavgift

Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.

 

Elcertifikatsavgift

Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt elhandelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen och kan ingå i elhandelspriset eller redovisas separat.

 

Elhandel

Under rubriken ”Elhandel” på fakturan från ditt elhandelsföretag framgår kostnaden för det du ska betala till elhandelsföretaget.

 

Elhandelsavtal

Avtal med ditt elhandelföretag om priset för den el du använder och till exempel uppgift om uppsägningstid.

 

Elhandel; beräknad årskostnad

En beräkning av den totala kostnad du betalas till elhandelsföretaget på ett år.

 

Elhandelsföretag

Det företag som du köper din el av.

 

Elmarknad

Marknaden för handel med el, där köpare och säljare kommer överens om priserna.

 

Elmätare

 

Den el du använder mäts med en elmätare. Elanvändningen anges i kilowattimmar (kWh).

 

Elnät

Under rubriken ”Elnät” på fakturan från ditt elnätsföretag framgår dina kostnader för abonnemang och överföring av el.

 

Elnätsavtal

För att få el hem till dig måste du teckna ett avtal med elnätsföretaget, som står för överföringen av el till dig.

 

Elnätsföretag

Det företag som du har tecknat elnätsavtal med. Elnätsföretaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad, samt svarar för mätning av din elförbrukning.

 

Elnät; beräknad årskostnad

En beräkning av den totala kostnad som du betalar till elnätsföretag på ett år.

 

Elområden

Från den 1 november år 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Dessa områden kan ha olika elpriser vid olika tillfällen. Du kan fortsatt välja bland olika former av elhandelsavtal. Skillnaden är att priset varierar beroende på var i Sverige du använder din el. Områden med överskott på el (norra Sverige) har större förutsättningar för lägre elpriser än områden med underskott på el (södra Sverige). Det är Svenska Kraftnät som på initiativ från EU har delat in Sverige i elområden för att synliggöra var det behöver byggas flera kraftverk och var elnäten behöver förstärkas.

 

Elsäkerhetsavgift

En statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.

 

Elöverföring

Transporten (överföringen) av el genom elnätet hem till dig. På din faktura från elnätsföretaget kallas kostnaden för ”Elöverföring”.

 

Energiskatt

En statlig skatt på använd el (uttrycks i öre per kWh).