Att utveckla den goda staden


Vår sponsring ska bidra till samhällsnyttan och utvecklingen av en bättre miljö i och för Landskrona. Vi sponsrar enbart verksamheter som har en klar och tydlig satsning på vår framtid, vilket innefattar barn och ungdomar i Landskrona. Våra satsningar ska alltid följa vår vision och gå i linje med övrig utveckling inom företaget. Landskrona Energi sponsrar inte enskilda individer, verksamheter som strider mot företagets värderingar och/eller miljöprofil. Inte heller verksamheter som har ett politiskt eller religiöst budskap.

En framtid för barn och ungdomar i Landskrona
Som ett lokalt energiföretag ska de verksamheter, företag och projekt som Landskrona Energi sponsrar vara kopplade till vårt geografiska intresseområde. Vi sponsrar i första hand icke-kommersiella verksamheter, med en uttalad barn- och ungdomsinriktning.

Under 2019 har vi valt att ingå sponsringssamarbete med följande föreningar:

Landskrona BoIS, CityidrottIK Wormo, Natur & Miljöpärmen, BK FramBorstahusens KonstföreningSmartmatte, LAK och Nattvandrarna. 

Goda småprojekt

Partnerskap i stadens evenemang

Vårt partnerskap i stadens olika evenemang är en långsiktig satsning. Målet är att göra evenemangen energigivande för de som tar del av dem. Men också mer miljöinriktade. Därför ser vi till att evenemangen drivs med förnybar el från Energiknuten. Som besökare på de olika evenemangen i staden möter du Landskrona Energi i olika skepnader, både som utställare men också när vi t.ex. sätter upp juldekorationer i city. Vi möjliggör också all datakommunikation under evenemangen. 

 

Långsiktig satsning med fokus på förnybar energi

Under på de olika evenemangen i staden förbrukas mängder med energi och allt detta kommer från förnybara energikällor. För oss som arbetar för ett hållbart lokalsamhälle är det viktigt att vi bidrar till utvecklingen av Landskrona som en hållbar evenemangsstad med fokus på förnybar energi. Samarbetet med Landskrona stads olika evenemang är ett steg i vår långsiktiga satsning på idrott, hälsa och hållbarhet. Inte minst för barn och ungdomar.