Att utveckla den goda staden

En framtid för barn och ungdomar
Vår sponsring ska bidra till samhällsnyttan och utvecklingen av en bättre miljö i och för Landskrona. Vi sponsrar enbart verksamheter som har en klar och tydlig satsning på vår framtid, vilket innefattar barn och ungdomar i Landskrona. Våra satsningar ska alltid följa vår vision och gå i linje med övrig utveckling inom företaget. Landskrona Energi sponsrar inte enskilda individer, verksamheter som strider mot företagets värderingar och/eller miljöprofil. Inte heller verksamheter som har ett politiskt eller religiöst budskap.

Icke-kommersiella verksamheter
Som ett lokalt energiföretag ska de verksamheter, företag och projekt som Landskrona Energi sponsrar vara kopplade till vårt geografiska intresseområde. Vi sponsrar i första hand icke-kommersiella verksamheter som har en tydlig profilering i miljö- och energifrågor.

Under 2018 har vi valt att ingå sponsringssamarbete med följande föreningar:

Landskrona BoIS, IK Wormo, Natur & Miljöpärmen, BKFram, Borstahusens Konstförening, Cityidrott, Smartmatte. 

Citadelloppet - ett självklart samarbete

Att vara hälsosam gör att man både mår bra och fungerar bättre på jobbet och i skolan, men också lever ett bra liv i övrigt. Citadelloppet lockar gammal som ung ur hus och koja för att springa eller gå i vår vackra stad. Vi tycker det är roligt att jobba med den positiva framtiden tillsammans med andra och därför har vi valt att namnge 10km banan till Energiloppet. 

 

 

Bilden tagen av Foto261